Динаміка обертального руху вітроколеса

2012;
: cc. 47 - 52
1
Національний університет “Львівська політехніка”

На основі спрощеної кінематичної схеми горизонтально-осьової вітроустановки та з використанням рівнянь Лагранжа другого роду побудовано диференціальне рівняння обертального руху вітроколеса за дії на нього аеродинамічного моменту та моменту опору (навантаження). Визначення параметрів руху та побудова відповідних часових діаграм проводилися з урахуванням змінної у часі швидкості повітряного потоку.

1. Кузьо І.В. Аналіз гравітаційних та інерційних навантажень при нерівномірному складному русі лопатей вітроколеса / І.В. Кузьо, В.М. Корендій // Праці Одеського політехнічного університету. — 2011. — № 2 (36). — С. 52–57. 2. Hodges D. Multi-Flexible-Body Analysis for Application to Wind-Turbine Control Design / D. Hodges, M. Patil // Proceedings of the ASME Wind Energy Symposium, Reno, Nevada, January. — 2001. — Р. 281–300. 3. Швень Н.І. Про вплив зміни методик спостережень на визначення напряму та швидкості вітру на метеорологічній мережі України / Н.І. Швень // Наукові праці УкрНДГМІ. — 2004. — № 253. — С. 164–172. 4. Кузьо І.В. Теоретичні аспекти моделювання вітроенергетичних установок / І.В. Кузьо, В.М. Корендій // Вісник Тернопільського національного технічного університету. — 2011. — № 3. — С. 85–94. 5. Дзензерский В.А. Ветроустановки малой мощности / В.А. Дзензерский, С.В. Тарасов, И.Ю. Кос- тюков. — К.: Наук. думка, 2011. — 592 с. 6. Харитонов В.П. Условия рационального агрегатирования автономных ветроэлектрических установок / В.П. Харитонов // Научные труды ВИЭСХ. — Т. 86. — М.: ВИЭСХ, 2000. — 270 с.