вітрогенератор

Математичне моделювання і алгоритми керування електромеханічної системи з генератором на постійних магнітах і напівпровідниковим регулятором напруги

На основі математичних моделей структурних елементів розроблено імітаційні моделі для аналізу характеристик і перехідних процесів електромеханічних систем  побудованих на основі електричного генератора на постійних магнітах (ГПМ) змінної частоти обертання і напівпровідникового регулятора (НР) напруги, що виконаний за схемою трифазного автономного інвертора напруги.

Вибір потужних вітрогенераторів для реальних умов

Наведено результати розрахунку технічних та економічних показників вітро- електростанцій із різнотипними вітрогенераторами за вітрових умов Карпатського регіону України для вибору оптимального обладнання.

Основні аспекти інтеграції вітрових електричних станцій в енергосистеми

Схематично відображено умови вибору точки під’єднання вітрових електричних станцій (ВЕС) до електроенергетичних систем та описано умови, які повинні бути виконані для забезпечення їх сумісної роботи. Проаналізовано ефекти інтеграції ВЕС в електроенергетичні системи на локальному (місцевому) та загальному рівнях. Розгля- нуто вимоги міжнародних стандартів до регулювання частоти електроенергетичних систем з вітровими електричними станціями.

Зміни напруги в електричній мікромережі з гібридною електростанцією

Наведено результати дослідження режимів роботи гібридної електростанції у локальній електричній мережі (мікромережі), під’єднаній до електроенергетичної системи. Проаналізовано характер змін напруги в мережі залежно від способу регулювання реактивної потужності вітрогенераторів гібридної електростанції. Показано умови оптимального регулювання реактивної потужності вітрогенераторів за умови мінімізації змін напруги.

Динаміка обертального руху вітроколеса

На основі спрощеної кінематичної схеми горизонтально-осьової вітроустановки та з використанням рівнянь Лагранжа другого роду побудовано диференціальне рівняння обертального руху вітроколеса за дії на нього аеродинамічного моменту та моменту опору (навантаження). Визначення параметрів руху та побудова відповідних часових діаграм проводилися з урахуванням змінної у часі швидкості повітряного потоку.