Основні аспекти інтеграції вітрових електричних станцій в енергосистеми

2016;
: сс. 119 - 125
1
Національний університет «Львівська політехніка»
2
ПАТ «Львівобленерго»

Схематично відображено умови вибору точки під’єднання вітрових електричних станцій (ВЕС) до електроенергетичних систем та описано умови, які повинні бути виконані для забезпечення їх сумісної роботи. Проаналізовано ефекти інтеграції ВЕС в електроенергетичні системи на локальному (місцевому) та загальному рівнях. Розгля- нуто вимоги міжнародних стандартів до регулювання частоти електроенергетичних систем з вітровими електричними станціями.

1. Вимоги до вітрових та сонячних фотоелектричних станцій потужністю 150 кВт щодо приєднання до зовнішніх електричних мереж. Завдання 3.3 Підключення «ВДЕ» до електричної мережі. Жовтень, 2011. — 43 с. 2. Кириленко О. В. Технічні аспекти впровадження джерел розпо- дільної генерації в електричних мережах / Кириленко О. В., Павловський В. В., Лук’яненко Л. М. // Технічна електродинаміка. Електроенергетичні системи та установки. — 2011. — № 1. С. 46–53. Коновал В. С. // Вісник НУ «Львiвська полiтехнiка». — Л.: Львiвська полiтехнiка, 2012. — № 736: Електроенергетичні та електромеханічні системи. — С. 64 — 69. 4. Яндульський О. С. Особливості аналізу режимів електроенергетичних систем з вітровими електричними станціями / Яндульський О. С., Денисюк П. Л. // Наукові праці Донецького національного технічного університету. — 2011, № 11 (186). С. 464 — 465. 5. Яндульський О. С., Стелюк А. О., Лукаш М. П. Автоматичне регулю- вання частоти та перетоків активної потужності в енергосистемах: навч. посіб. / під загальною редакцією д.т.н. О. С. Яндульського. — К.: НТУУ «КПІ», 2010. — 88 с. 6. Ackermann T. Wind Power in Power Systems// John Wiley & Sons Ltd, Stockholm, 2005. — 691 p. 7. EWEA, Large scale integration of wind energy in the European power supply: analysis, issues and recommendations, 2005. — 172 p. 8. Euro- pean Transmission System Operators, «European Wind Integration Study (EWIS) Towards a Successful Integration of Wind Power into European Electricity Grids», Final-Report, 2007. — 39 p. 9. N. Arghira, D. Ilisiu, I. Fagarasan, S. S. Iliescu, V. A. Asan Aspects Regarding Integration of Wind Power Plants into the Power System, 2009.k — P. 127–131.