Застосування cals-технології для комплексного виготовлення корпусів водолічильників з використанням програмного комплексу delcam

Автори: 
О. Повстяной

Луцький національний технічний університет

У даній статті показана можливість та перспективи застосування CALS-технологій з використанням сучасних САD/CAM/CAE-підсистем програмного комплексу DELCAM на машинобудівних підприємствах України.

1. Дмитриев В. Современные ИПИ / CALS-технологии на базе решения — SAP // Портал машиностроения [Електронний доступ]: www.machportal.ru, 10.01.2010. 2. Судів Є.В. Технології інтегрованої логістичної підтримки виробів машинобудування / Судів Є.В., Левін А.І., Петров А.В., Чубарова Є.В. // Навч. посібник. — М.: «Інформбюро», 2006. — 355 с. 3. http://www.delcam.com 4. Черепашков А.А. Компьютерные технологии, моделирование и автоматизированные системы в машиностроении: Учеб. для студ.высш. учеб. Заведений / Черепашков А.А., Носов Н.В. — Волгоград: Издательский Дом «Ин-Фолио», 2009. — 640 с. 5. Акімов Т.Е. Впровадження і використання CALS-технологій в машинобудуванні / Акімов Т.Е., Васін А.М // Дев’ята Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасність, наука, час». [Електронний доступ]: http://www.intkonf.org 6. Іванов О.О. Перспективи впровадження автоматизованих систем проектування і управління в машинобудуванні / Іванов О.О. Пєтріков А.В. // Дев’ята Міжнародна науково- практична інтернет-конференція «Сучасність, наука, час». [Електронний доступ]: http://www.intkonf.org 7. Колчин А.Ф.Управління життєвим циклом продукції / Колчин А.Ф., Овсянников М.В., Стрекалов А.Ф., Сумароков С.В. // Навч. посібник. — М.: Анахарсіс, 2002. — 304 с. 8. Ступницький В.В. Ефективність впровадження CALS-технологій на машинобудівних підприємствах України / В.В.Ступницький // Вісник Національного університету ― Львівська політехніка, Сер. ― Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні‖ — 2009.— № 642. — С. 80–84. 9. Мотовилов Д.Э., Миронов Ю.М. Как сделать внедрение CAD/CAM/CAE/PDM наиболее эффективными //Мир техники и технологий. — 2009. — № 3. — С.46-49. 10. Graham Spinardi. A comment on Standish et al.: The problem with CALS: Barriers to the development of product data exchange and the US continuous acquisition and life-cycle support programme Original Research Article / Graham Spinardi, Ian Graham, Robin Williams // International Journal of Production Economics, Volume 44, Issue 3, 1 July 1996, Pages 201-206. 11. A. Bessarabov. CALS-model of innovative technology for plasmachemical synthesis of nanopowders / A. Bessarabov, A. Kvasyuk, M. Ivanov, N. Menshutina // Computer Aided Chemical Engineering, Volume 28, 2010, Pages 757-761. 12. M. Shpitalni. Practical Aspects of CALS in Design an Manufacturing of Sheet Metal Products / M. Shpitalni, L. Alting, A. Bilberg // Original Research Article CIRP Annals — Manufacturing Technology, Volume 47, Issue 1, 1998, Pages 393-396. 13. Федоров В.К., Бендерский Г.П., Белевцев А.М. О некоторых принципах и особенностях организации инновационной деятельности в современном машиностроении // Технология машиностроения. — 2007. — № 5. — С.80-81. 14. І.М.Єпіфанова Розвиток інформаційної інфраструктури машинобудівного підприємства / І.М.Єпіфанова, Г.І.Задорожко // Вісник Хмельницького національного університету. — 2011. — № 6, T.2. — С.235-242. 15. Орловський Б.В. CALS-технології об’ектно-оріентованого проектування і виготовлення взуття на засадах програмного комплексу DELCAM CRISPIN / Орловський Б.В. // Вісник КНУТД «Машини легкої промисловості, обладнання та системи управління». — 2012. — № 1. — С.22-33.