Оптимізація технологічних параметрів давача магазину для гайок

Authors: 

А. Кулинич, І. Ніщенко

У статті розглянуто загальне функціонування магазину для гайок, який здійснює механізовану подачу гайок в головку різьбозагвинчувального пристрою і їх забирання з головки під час складання і розбирання різьбових з’єднань машин. Магазин оснащений давачем сигналу про подачу гайок в головку, який містить торове еластичне кільце. Давач періодично пересувається разом з подаваними гайками, за рахунок їх охоплення по шестиграннику внутрішнім деформованим отвором тору кільця, при подачі у нього стисненого повітря. Подано обґрунтування залежності розміру цього отвору від тиску повітря і механічних властивостей матеріалу кільця.

1. Чухрай, В., Кулинич, І. Механізація складання різьбови х з’єднань / В. Чухрай, І. Кулинич // Вісник Львівського державного аграрного університету: «Агроінженерні дослідження» . — Львів : Львів. держ. агроуніверситет, 2000. — № 4. — С. 200-207. 2 .Кулинич І. Я. Технологічно-адаптивне забезпечення складання різьбових з’єднань машин: дис. ... канд. техн. наук. : 05.02.08 / І. Я. Кулинич ; Львівський нац. агр. ун-т. — Д., 2005. — 187 с. 3. А. с. 925622 СССР, МПК В25В 23/06. Гайковерт / Ю. И. Якубовский (СССР). — № 2653890/25-28 ; заявл. 08.08.78 ; Опубл. 07.05.82, Бюл. № 17. 4. Кулинич І. Я. Пат. 29891А Україна, МПК В23Р 19/06. Автоматичний гайковерт / І. Я. Кулинич., Б. Т. Хлистун; Заявник і патентовласн6ик: Кулинич Іван Якович, заявл.07.10.97; опубл. 15.11.2000, Бюл. № 6-ІІ. 5. Пат. 52-37239 Японія, МПК В25В 23/04. Різьбозагвинчувальна пневматична машина з автоматичною подачею гайок / Муракадо Хіросі, Каванабе Осаму (Японія) ; Nut clamping device [Нітто сейко к.к.]. — № 49- 117504; заявл. 12.10.74; опубл. 21.09.77. 6. Кулинич І. Я. Пат. 20194U Україна, МПК(2006) В23Р 19/06, В25В 21/00. Головка гайковерта / І. Я. Кулинич , А. І. Кулинич , І. В. Паньків.; Заявник і патентовласник: Львівський держ. аграр. ун-т; заявл. 10.07.2006; опубл. 15.01.07, Бюл. № 1. 7. Кулинич А. І. Пат. 104256 С2 Україна, МПК (2013.01), В23Р 19/06 (2006.01), В23В 21/00, В25В 23/00, В25В 13/00, В25В 13/00. Головка для кріпильних виробів з захопленням шайби / А. І. Кулинич, І. Я. Кулинич; Заявники і патентовласники: Кулинич І. Я.; заявл. 19.02.2013; опубл. 10.01.2014, Бюл. № 1. 8. Кулинич А. І. Пат. 104535 С2 Україна, МПК (2014.01), В25В 23/00, В23Р 19/00. Магазин для гайок / А. І. Кулинич, І. Я. Кулинич ; Заявники і патентовласники: Кулинич А. І., Кулинич І. Я ; заявл. 02.01.2013; Опубл. 10.02.2014, Бюл. № 3. 9. Писаренко Г. С. Опір матеріалів. Підручник / Г. С. Писаренко, О. Л. Квітка, Е. С. Уманський; за ред. Г. С. Писаренко. — 2-ге вид., доп. і перероб. — Київ: Вища шк., 2004. — 655 с.