сенсор

STUDY OF THE METROLOGICAL CHARACTERISTICS OF CONDUCTIVITY SENSORS

Conductivity measurement is a universal method of process control. Measurement is fast and straightforward, and most modern sensors only require little maintenance. The measured conductivity value is applied to obtain different assumptions about what happens in the substance, so such measurements are relevant when controlling technological processes and products in various industries (e.g., food, pharmaceutical). The main metrological characteristics of sensors for measuring conductivity LDL100, LDL200 are analyzed in the article.

Локальний web-сервер телеметричної системи з сенсорами взаємодії за протоколом MODBUS

З розвитком мікропроцесорних компонетів і відповідно значним розширенням сфер використання комп’ютерної техніки стрімко розвивається дистанційне вимірювання стану об’єктів – телеметрія та дистанційне керування технічними системами чи їх компонентами в промисловості, наукових дослідженнях, в побутових пристроях та інших областях. У роботі запропоновано варіант побудови локального web-сервера на базі мікроконтролера з ядром ARM Cortex-M4, який може взаємодіяти через http-браузер с доступом до інтернету.

Принципи побудови метеостанції для спостереження за мікрокліматом у приміщенні на платформі Arduino

У роботі представлено принципи побудови метеостанції для спостереження за мікрокліматом у приміщенні на платформі Arduino. Розглянуто платформу для розробки та середовище для програмного забезпечення. Змодельовано віртуальну схему метеостанції. Опи- сано основні функції складових компонентів, показано їхнє підключення до мікроконтролера. Розглянуто процес прошивки мікроконтролера, описано алгоритм роботи системи та розроблено його схему електричну функціональну. Описано налаштування метеостанції та представлено інструкції для користування. Наведено результати тестування приладу.

Computer System for Converting Gestures to Text and Audio Messages

Today, there are quite a large number of deaf- mute and hard-of-hearing people which communicate using gestures. Therefore, it is simply necessary to provide them with modern means of communication with the surrounding world. This paper creates a holistic computer system architecture for converting gestures into text and audio messages. The principles of construction and basic design solutions of a computer system based on a modern element base with increased productivity and minimization of hardware costs and energy consumption have been developed.

Калібрування ультразвукового сенсора-далекоміра з допомогою лазерного інтерферометра

У роботі вивчено характеристики точності ультразвукового далекоміра. Здійснено калібрування  останнього з допомогою лазерного інтерферометра. Охарактеризовано проблеми, що виникають при цьому. Метод калібрування реалізовано з допомогою устави, по довжині рейки якої закріплено ультразвуковий далекомір та лазерний інтерферометр.

ДОСЛІДЖЕННЯ ТОЧНОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ ТЕМПЕРАТУРНО-ВОЛОГІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК СИСТЕМИ ТЕМПЕРАТУРНО-ВОЛОГІСНОГО КОНТРОЛЮ ТЕПЛИЦІ

У роботі вивчено параметри, необхідні для забезпечення працездатності кібер-фізичної системи керування вирощуванням рослин у замкнутому приміщенні теплиці. Встановлено, що для оптимізації роботи необхідно керувати декількома групами параметрів, що стосуються підсистем температури, вологості та інсоляції. Підібрано відповідні сенсори та актуатори, включаючи сенсори керування вмістом вуглекислого газу. Вивчено рівномірність встановлення режимів роботи системи, як по площі, так і в об’ємі теплиці.

Портативна система відбору проб рідких атмосферних опадів

У роботі розглянуто можливість визначення постійних та випадкових джерел забруднення навколишнього середовища за рівнем забрудненості рідких атмосферних опадів. Окреслено проблематику забору проб рідких атмосферних опадів та моніторингу концентрації забруднень за часом випадіння атмосферних опадів. Обґрунтовано доцільність розробки портативної системи, що дозволяє здійснювати забір проб рідких атмосферних опадів у автономному режимі в різних часових інтервалах та періодах випадіння дощу, незалежно від місця його встановлення.

АНАЛІТИЧНА МОДЕЛЬ ВИМІР ЮВАЧА ТЕРМОАНЕМОМЕТРИЧНОГО ТИПУ КІНЕМАТИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ДВОФАЗНОГО ПУЛЬСУЮЧОГО ПОТОКУ

Наведено  структурну  і  функціональну  схеми  сенсора  термоанемометричного  типу  для  вимірювання одно-  і  двофазних (рідина + газ)  середовищ  за  пульсуючого  характеру  потоку .  На  основі  рівняння  теплового  балансу отримано рівняння для моделювання температури сприймальних елементів сенсора залежно від споживаної потужності, характеристик  матеріалу  елементів  сенсора,  їх  маси  і  конструкційних  розмірів,  теплотехнічних  характеристик  і кінематичних  параметрів  вимірювального  середовища.  Розглянуто  процес  поширення  теплового  потоку  із  внутрішнім джерелом  теплоти 

Програмна апроксимація термометричних характеристик діодного сенсора температури в ОС Android

Запропонована методика градуювання діодних сенсорів температури, яка базується на комбінації двох узагальнених  методів: сплайн-інтерполяції та апроксимації з використанням ортогональних поліномів Чебишева. Розроблена програма  її реалізації в  ОС  Android. Встановлені вимоги до проведеного градуювання з отриманням в кінцевому результаті термометричної кривої з максимально можливою точністю. Це дає змогу автоматизувати процес отримання інтерполяційної таблиці та оптимізувати процедуру градуювання.

Оцінювання температурної залежності механічного стану резонатора вібраційно-частотного сенсора

Розглянуто комплекс технолого-метрологічних досліджень щодо розробки методів посадки і закріплення ниткоподібних монокристалів на різних матеріалах підкладок (пружних елементів). Показано шляхи уникнення неконтрольованих спотворень вихідної бездефектної структури монокристала, які можуть виникати у вузлах його кріплення і знижувати добротність коливань резонатора, яка є основною характеристикою якості тензоперетворювача.