сенсор

АВТОМАТИЗАЦІЯ ПРОЦЕСІВ КЕРУВАННЯ МІКРОКЛІМАТОМ ЖИТЛОВИХ ПРИМІЩЕНЬ

В статті розглянуто важливе питання підвищення ефективності та оптимізації процесів керування мікрокліматом житлових приміщень. Мета цього дослідження полягає у створенні автоматизованої системи для точного налаштування та контролю основних параметрів мікроклімату у приміщенні, що дасть можливість підвищити комфорт та енергоефективність. Для досягнення поставленої задачі використовується платформа Arduino, яка є відкритою апаратно-програмною системою з широким спектром можливостей для розробки вбудованих систем.

Дослідження життєвого циклу безпровідної сенсорної мережі кластерної структури, побудованої за триколірним евристичним алгоритмом

Наведено алгоритм побудови сенсорної мережі кластерної структури на основі триколірної евристики. Описано програмний продукт, який реалізує вказаний алгоритм та дає змогу досліджувати сенсорні мережі цього класу. Наведено результати досліджень життєвого циклу сенсорної мережі при виході з ладу сенсорів у результаті їх відмови.

Дослідження параметрів сучасної системи клімат-контролю в офісних приміщеннях

Вимірювання і контроль температури середовища у приміщенні є одним з найголовніших вимірів, котрі людина проводить кожного дня. Вимірювання температури застосовують для контролю об’єктів, де є важливим постійне дотримання певного температурного режиму, або де різкі перепади температури можуть впливати на ефективність кінцевого результату роботи цього об’єкту. Віддалений контроль цих показників дозволить менеджменту оперативно втручатись в роботу підприємства для усунення недоліків, які можуть призвести до втрати продуктивності об’єкту.

MEDICAL REHABILITATION GONIOMETRICAL SYSTEM

Physiological rehabilitation is applied in medical practice to restore a person's functional ability after musculoskeletal
injuries. Movements in the joints are the main functional indicator of the activity of the organs of support and movement.
The paper considers a resistive goniometric sensor in the form of a ball joint. Based on such a sensor, a medical rehabilitation
goniometric system is developed. It includes also a data collection device (autonomous data recorder) and a portable modem.

STUDY OF THE METROLOGICAL CHARACTERISTICS OF CONDUCTIVITY SENSORS

Conductivity measurement is a universal method of process control. Measurement is fast and straightforward, and most modern sensors only require little maintenance. The measured conductivity value is applied to obtain different assumptions about what happens in the substance, so such measurements are relevant when controlling technological processes and products in various industries (e.g., food, pharmaceutical). The main metrological characteristics of sensors for measuring conductivity LDL100, LDL200 are analyzed in the article.

Локальний web-сервер телеметричної системи з сенсорами взаємодії за протоколом MODBUS

З розвитком мікропроцесорних компонетів і відповідно значним розширенням сфер використання комп’ютерної техніки стрімко розвивається дистанційне вимірювання стану об’єктів – телеметрія та дистанційне керування технічними системами чи їх компонентами в промисловості, наукових дослідженнях, в побутових пристроях та інших областях. У роботі запропоновано варіант побудови локального web-сервера на базі мікроконтролера з ядром ARM Cortex-M4, який може взаємодіяти через http-браузер с доступом до інтернету.

Принципи побудови метеостанції для спостереження за мікрокліматом у приміщенні на платформі Arduino

У роботі представлено принципи побудови метеостанції для спостереження за мікрокліматом у приміщенні на платформі Arduino. Розглянуто платформу для розробки та середовище для програмного забезпечення. Змодельовано віртуальну схему метеостанції. Опи- сано основні функції складових компонентів, показано їхнє підключення до мікроконтролера. Розглянуто процес прошивки мікроконтролера, описано алгоритм роботи системи та розроблено його схему електричну функціональну. Описано налаштування метеостанції та представлено інструкції для користування. Наведено результати тестування приладу.

Computer System for Converting Gestures to Text and Audio Messages

Today, there are quite a large number of deaf- mute and hard-of-hearing people which communicate using gestures. Therefore, it is simply necessary to provide them with modern means of communication with the surrounding world. This paper creates a holistic computer system architecture for converting gestures into text and audio messages. The principles of construction and basic design solutions of a computer system based on a modern element base with increased productivity and minimization of hardware costs and energy consumption have been developed.

Калібрування ультразвукового сенсора-далекоміра з допомогою лазерного інтерферометра

У роботі вивчено характеристики точності ультразвукового далекоміра. Здійснено калібрування  останнього з допомогою лазерного інтерферометра. Охарактеризовано проблеми, що виникають при цьому. Метод калібрування реалізовано з допомогою устави, по довжині рейки якої закріплено ультразвуковий далекомір та лазерний інтерферометр.

ДОСЛІДЖЕННЯ ТОЧНОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ ТЕМПЕРАТУРНО-ВОЛОГІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК СИСТЕМИ ТЕМПЕРАТУРНО-ВОЛОГІСНОГО КОНТРОЛЮ ТЕПЛИЦІ

У роботі вивчено параметри, необхідні для забезпечення працездатності кібер-фізичної системи керування вирощуванням рослин у замкнутому приміщенні теплиці. Встановлено, що для оптимізації роботи необхідно керувати декількома групами параметрів, що стосуються підсистем температури, вологості та інсоляції. Підібрано відповідні сенсори та актуатори, включаючи сенсори керування вмістом вуглекислого газу. Вивчено рівномірність встановлення режимів роботи системи, як по площі, так і в об’ємі теплиці.