Оцінка ефективності методів спектральної мобільності у когнітивних радіомережах

2016;
: cc. 194 - 202
1
Національний університет «Львівська політехніка»
2
Національний університет «Львівська політехніка»
3
Національний університет «Львівська політехніка»
Authors: 

.

Розглянуто методи спектральної мобільності для когнітивного радіо, що дають змогу когнітивним користувачам перемикатися в частотні канали, які простоюють у цей момент. Проаналізовано процес передавання обслуговування спектра для проактивного і реактивного методів спектральної мобільності. Запропоновано алго- ритми початку нової передачі й проактивної передачі обслуговування спектра, на основі критерію прогнозування стану каналу із використанням статистичних параметрів та зібраної статистичної інформації використання каналу. Для проведення симуляції створено аналітичну модель системи когнітивного радіо і визначено залежність пропускної спроможності та ймовірності виникнення колізії когнітивної мережі відносно завантаженості первинної мережі.

1. I. F. Akyildiz, W.-Y. Lee, M. C. Vuran, M. Shantidev, “A Survey on Spectrum Management in Cognitive Radio Networks” // IEEE Communications Magazine, vol. 46, April 2008. 2. M. Höyhtyä, M. Mustonen, H. Sarvanko, A. Hekkala “Cognitive radio: An intelligent wireless communication system” Research report NO VTT-R-02219-08, 2008. 3. J. Mitola, “Cognitive radio: an integrated agent architecture for software defined radio”, Ph.D. dissertation, KTH Royal Institute of Technology, 2000. 4. I. F. Akyildiz, W.-Y. Lee, M. C. Vuran, S. Mohanty, “NeXt generation/dynamic spectrum access/cognitive radio wireless networks: A survey,” Computer Networks (Elsevier), vol. 50, pp. 2127— 2159, September 2006. 5. S. Mishra, A. Sahai, and R. Brodersen, “Cooperative sensing among cognitive radios,” in Proc. IEEE ICC, pp. 1658–1663, June 2006. 6. Chung-Wei Wang, Li-Chun Wang and F. Adachi, “Modeling and Analysis for Reactivedecision”, Global Telecommunications Conference, IEEE, pp. 1–6, Dec. 2010. 7. Yi Song, Jiang Xie, “ProSpect: A Proactive Spectrum Handoff Framework for Cognitive Radio Ad Hoc Networks without Common Control Channel”, IEEE Transactions on Mobile Computing, vol. 11, pp. 1127–139, 2012. 8. Brandon F. Lo, "A survey of common control channel design in cognitive radio networks, “Physical Communication, pp. 26–39, 2011. 9. L.-C. Wang, C.-W. Wang, “Spectrum handoff for cognitive radio networks: Reactivesensing or proactive-sensing?” in Proc. IEEE International in Performance, Computing and Communications Conference (IPCCC), pp. 343–348, December 2008. 10. Y. Song, J. Xie, “Cognitive Radio Mobile Ad Hoc Networks”, DOI C Springer Science+Business Media, LLC, 2011. 11. W. Wang and L.-C. Wang, “Modeling and analysis for proactive-decision spectrum handoff in cognitive radio networks,” in Proc. IEEE ICC, pp. 1–6, June 2009. 12. L. Yang, L. Cao, and H. Zheng, “Proactive channel access in dynamic spectrum networks”, Physical Communication (Elsevier), vol. 1, pp. 103–111, June 2008. 13. P. Stoica and R. L. Moses, Introduction to Spectral Analysis, New Jersey, Prentice Hall, 1997. 14. A. Tzamaloukas and J. J. Garcia-Luna-Aceves, “Channel-hopping multiple access”, in Proc. IEEE International Conference on Communications (ICC), June 2000. 15. M. Kyryk, V. Yanyshyn, “Cooperative Spectrum Sensing Performance Analysis in Cognitive Radio Networks”, AICT 2015. 16. M. Kyryk, V. Yanyshyn, L. Matiishyn, V. Havronskyy “Performance Comparison of Cognitive Radio Networks Spectrum Sensing Methods”, TCSET’2016