міжнародні організації

Майбутнє міжнародного права: інтеграція сучасних технологій, гібридні підходи та створення нових нормативних рамок для глобального співтовариства

Анотація. У сучасному світі стрімко зростає вплив технологій на міжнародні відносини та правову систему, що зумовлено, зокрема, розвитком інформаційних технологій. Глобалізація охопила економічну, політичну, культурну сфери суспільства, що обумовило актуальність даної роботи.

Феномен сепаратизму у сучасних міжнародних відносинах

Досліджено вплив сепаратизму на міжнародно-політичне становище держав світу. Проаналізовано теоретико-методологічні засади вивчення сепаратизму, досліджено проблематику дефініювання явища, з’ясовано основні причини сепаратистських тенденцій, виокремлено форми їхніх проявів. Висвітлено стан наукової розробки проблеми у працях вітчизняних і закордонних дослідників.

Досліджено роль міжнародних організацій та інших міжнародних акторів у боротьбі з проявами сепаратизму

Legal mechanism of solving crimes against humanity: historical and theoretical aspects

The article examines the concept of crimes against humanity, the historical causes and
circumstances of crimes against humanity. Analyzes the historical and theoretical, legal
approach to the ways and methods to prevent and solve such problems. Moreover, in this
article we see the historical beginnings of approaches and developments of the legal
mechanisms in solving such problems. This article gives theoretical overview of the legal
approaches in solving one of the most important issues of existing world. Moreover, in this

Особливості євроінтеграційного процесу Польщі: внутрішньполітичний та зовнішньополітичний виміри

З’ясовано специфіку, основні етапи та динаміку процесу євроінтеграції Польщі, досліджено суспільні перетворення всередині країни, а також участь Польщі у міжнародних організаціях різного рівня як фактор прискорення євроінтеграції.