Майбутнє міжнародного права: інтеграція сучасних технологій, гібридні підходи та створення нових нормативних рамок для глобального співтовариства

Yaryna Bohiv, Anastasiia Shardakova. The future of international law: integration of modern technologies, hybrid approaches and creation of new normative frameworks for the global community.

1
Національний університет “Львівська політехніка”, Навчально-науковий інститут права та психології
2
студентка Навчально-наукового інституту права, психології та інноваційної освіти

Анотація. У сучасному світі стрімко зростає вплив технологій на міжнародні відносини та правову систему, що зумовлено, зокрема, розвитком інформаційних технологій. Глобалізація охопила економічну, політичну, культурну сфери суспільства, що обумовило актуальність даної роботи.
Стаття розглядає майбутнє міжнародного права в контексті інтеграції сучасних технологій, гібридних підходів та створення нових нормативних рамок для глобального співтовариства. Досліджуються застосовані методи, такі як моделювання конфліктних ситуацій за допомогою штучного інтелекту, застосування кіберзаходів для забезпечення кібербезпеки, інтеграція блокчейн-технологій для підвищення надійності та прозорості міжнародних угод, а також аналіз великих даних для передбачення тенденцій у міжнародних правових питаннях. Розглядається роль технологій у розширенні можливостей міжнародної співпраці та покращенні механізмів урегулювання конфліктів. Особлива увага буде приділена гібридним підходам, що комбінують традиційні методи з інноваційними інструментами, сприяючи створенню більш ефективних та гнучких нормативних механізмів. Дослідження також розгляне виклики та можливості, пов’язані з використанням цих технологій у сучасних конфліктах, торгівлі, правах людини та інших сферах міжнародного права. Ці нові типи конфліктів поєднують у собі як військові, так і невійськові методи, включаючи кібератаки, дезінформацію, хакерські атаки, гібридну пропаганду та економічний тиск.
На основі аналізу висвітлено перспективи розвитку нових нормативних рамок, які враховують сучасні технології та гібридні підходи, сприяючи виникненню більш
 Національний університет “Львівська політехніка”, студентка Навчально-наукового інституту права, справедливої, безпечної та стабільної міжнародної системи. Стаття сприятиме вдосконаленню розуміння взаємозв’язку між технологічними інноваціями та майбутнім міжнародного права, надаючи важливий внесок у розвиток цієї важливої галузі.
В результаті проведеного аналізу зроблено висновки, що сучасні технології можуть слугувати двигуном для створення більш ефективних, гнучких та справедливих нормативних рамок у глобальних міжнародних відносинах.

1. Legislation and strategies in the field of cybersecurity in the European Union, the United States, Canada and other countries [Legislation and strategies in the field of cybersecurity of the European Union, the United States, Canada and others ]. Information note prepared by the European Information and Research Centre at the request of the Member of Parliament of Ukraine. Kyiv: Infocenter, European Information and Research Centre, Agency for Legislative Initiatives, 2016. 37 p. [in Ukrainian].

2. Concerning measures for a high common level of security of network and information systems across the Union - NIS Directive: Directive (EU) 2016/1148 of the European Parliament and of the Council of 6 July 2016 / Official Journal of the European Union. URL:http://eurlex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.194.... (accessed 05.06.2018) . [in English].

3. Notes on the "hybrid war" [Notes on the "hybrid war"].Security issues. 2016. № 4. P. 63-85. [in Ukrainian].

4. Artyukh U. The Fog of "Hybrid War": Why it is harmful to think hybrid [The Fog of "Hybrid War": Why It's Harmful to Think Hybrid ]. Common. 2016. № 10. С. 124-132. [in Ukrainian].

5. Senatorova O. Human rights and armed conflicts [Human rights and armed conflict]: a study guide. К., 2018. 208 p. [in Ukrainian].

6. State of the Union 2017 - Cybersecurity: Commission scales up EU's response to cyberattacks: European Commission - Press release, 19 September 2017 / European Union. URL: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3193_en.htm (accessed 05.06.2018) . [in English].