ВВП

Посилення військового потенціалу держав Бухарестської дев'ятки в контексті російсько-української війни (Оглядова стаття)

У статті увагу сфокусовано на аналізу причин посилення військового потенціалу держав Бухарестської дев’ятки (Б9) в контексті збройної агресії рф проти України. Висвітлено цілі консолідування країн Центрально-Східної Європи для співпраці у рамках Бухарестського формату. Визначено передумови для змін у видатках на оборону в межах НАТО, які спричинені російсько-українською війною. Досліджено реакцію Північноатлантичного альянсу на широкомасштабне вторгнення росії в Україну.

Estimation of Labor Migration Impact on the Economy of Sending Country

This paper provides a theoretical framework for estimating the labor migration impact on the economy of sending country. The overall emigration impact includes two effects, which can be calculated separately, i.e., a departure effect and a remittances effect. The departure effect causes a negative impact on the economy by decreasing autonomous consumption. The remittances effect causes a positive impact by increasing disposable income and thus internal consumption and savings and imports. Calculations include the multiplier effect.

Наукастинг ВВП України з урахуванням календаря оприлюднення статистичної інформації

У статті отримано наукастинг квартального ВВП України. Для прогнозування використано динамічну факторну модель на основі одинадцяти основних макро- економічних показників, соціально-економічного розвитку, а саме: реальний ВВП, обсяг промислової продукції, капітальних інвестицій, експорт та імпорт товарів та послуг, оборот роздрібної торгівлі, реальний наявний дохід населення та реальна заробітна плата, індекс споживчих цін та індекс цін виробників промислової продукції за період з 2002 року по ІI квартал 2018.

GDP in Value as a Measure for Evaluating Annual Data Flow Increase on IoT

The article deals with the problem of assessing the primary data load on the IOT, generated by the year. GDP in the money presentation has been used to estimate the amount of information that enters the network directly from things. Having advanced the postulate that the amount of data emanating from a thing is proportional to the product of its mass (thing) by its specific orderliness, it is concluded that it is possible to use a volume of the generated order principle. Dual model allowing to estimate objective thing’s prices, has been proposed

АСЕАН та ЄС у порівнянні: геоекономічний та інституційний аспекти

Здійснено порівняння показників окремих складових геоекономічного та інституційного потенціалу АСЕАН та Європейського Союзу. Зроблено висновок про те, що підхід, який бере за основу тільки темпи економічного зростання держав-членів АСЕАН та їхню частку у світових макроекономічних показниках має вагомі недоліки: по-перше, не враховує якісних параметрів економічної модернізації в азійських країнах в контексті регіональної інтеграції; по-друге не бере до уваги суттєві розбіжності в розвитку економічних параметрів держав-членів АСЕАН щодо інтеграції і глобалізації загалом.