блок-кополімер

Телехелатні оліго(n-вінілпіролідони) з кінцевими групами на основі кумолу для отримання блок-кополімерів та наночастинок

Радикальною полімеризацією в присутності агентів переносу ланцюга, отриманих з ізопропілбензолу, синтезовані полімери з кінцевими епоксидними, фосфатними, фтороалкільними групами. Структура полімерів підтверджена спектрами ЯМР та функціональним аналізом. Для синтезу полімер-неорганічних частинок використовували полімери з функціональним фрагментом та кополімери з полі(2-етил-2-оксазоліновим) фрагментом

Прямий синтез і характеристика фотозшитого біодеградабельного триблок-кополімера pla-peg-pla з метакрилатними функційними групами в присутності каталізатора на основі зеленої монтморилонітової глини

Диметакриловані триблок-кополімери PLA-PEG-PLA полілактиду (PLA) і поліетиленгліколю (PEG) синтезовані внаслідок одностадійної катіонної полімеризації в масі лактиду в присутності PEG з різними молекулярними масами. Мaghnite-H+, кислотна монтмориллонитова глина, використана як твердий нетоксичний каталізатор. За допомогою 1Н ЯМР і ДСК проведено аналіз одержаного диметакрилатного сополімеру.

Синтез пероксидвмісних полімерів, блок-, гребене- подібної та розгалуженої структур, Сhemistry & Chemical Technology, 2007, 1(2), 71-78.

Цілеспрямований синтез телехелатних олігопероксидів (ТО), функціональних олігопероксидних металокомплексів (ОМК) та дослідження контрольованої радикальної полімеризації у водному і органічному середовищах за їх участю обумовлює перспективні підходи для одержання блок-, гребенеподібних і високо-розгалужених полімерів з основним та боковими ланцюгами різної природи, полярності, довжини і реакційної здатності. Вихідні та кінцеві продукти були досліджені хімічними, спектральними та реологічними методами.