Прямий синтез і характеристика фотозшитого біодеградабельного триблок-кополімера pla-peg-pla з метакрилатними функційними групами в присутності каталізатора на основі зеленої монтморилонітової глини

2020;
: ссp. 474 - 480
1
Laboratoire de Chimie des Polymères, Département de Chimie, FSEA, University of Oran 1 Ahmed Benbella
2
Laboratoire de Chimie des Polymères, Département de Chimie, FSEA, University of Oran 1 Ahmed Benbella
3
Oran1 University Ahmed Benbella, Department of Chemistry, FSEI University of Abdelhamid Ibn Badis – Mostaganem, Algeria
4
Laboratoire de Chimie des Polymères, Département de Chimie, FSEA, University of Oran 1 Ahmed Benbella
5
Oran1 University Ahmed Benbella

Диметакриловані триблок-кополімери PLA-PEG-PLA полілактиду (PLA) і поліетиленгліколю (PEG) синтезовані внаслідок одностадійної катіонної полімеризації в масі лактиду в присутності PEG з різними молекулярними масами. Мaghnite-H+, кислотна монтмориллонитова глина, використана як твердий нетоксичний каталізатор. За допомогою 1Н ЯМР і ДСК проведено аналіз одержаного диметакрилатного сополімеру. Досліджено вплив кількості Maghnite-H+ та середньої молекулярної маси PEG на виходи кополімеризації та метакрилування, а також на середню молекулярну масу отриманих кополімерів.

 1. Hsu Y., Masutani K., Yamaoka T., Kimura Y.:Polymer, 2015, 67, 157. https://doi.org/10.1016/j.polymer.2015.04.026
 2. Larrañeta E., Stewart S., Ervine M. et al.: J. Func. Biomat., 2018, 9, 113. https://doi.org/10.3390/jfb9010013
 3. Bhaskar B., Owen R.: J. Biomed Mater. Res., 2018, 106, 1334. https://doi.org/10.1002/jbm.a.36336
 4. Danafar H., Manjili H., Najafi M.: Drug. Res., 2016, 66, 495. https://doi.org/10.1055/s-0042-110931
 5. Danafar H., Rostamizadeh K., Hamidi M.: J. Pharm. Invest., 2018, 48, 381. https://doi.org/10.1007/s40005-017-0334-8
 6. Heidari K., Chan E., Young R. et al.: Ann. Biomed. Eng., 2017, 45, 1746. https://doi.org/10.1007/s10439-016-1749-5
 7. Sahoo S., Toh S., Goh J.: Biomaterials, 2010, 31, 2990. https://doi.org/10.1016/j.biomaterials.2010.01.004
 8. Luu Y., Kim K., Hsiao B. et al.: J. Control. Release, 2003, 89, 341. https://doi.org/10.1016/S0168-3659(03)00097-X
 9. Scaffaro R., Lopresti F., Botta L. et al.: J. Mech. Behav. Biomed. Mater., 2016, 54, 8.
 10. Venkatraman S., Jie P., Min F. et al.: Int. J. Pharm., 2005, 298, 219.
 11. Kaito T., Myoui A., Takaoka K. et al.: Biomaterials, 2005, 26, 73. https://doi.org/10.1016/j.biomaterials.2004.02.010
 12. Reena K., Balashanmugam P., Gajendiran M. et al.: J. Nanosci. Nanotech., 2016, 16, 4762. https://doi.org/10.1166/jnn.2016.12404
 13. Chitra A., Reena K., Manikandan K. et al.: J. Nanosci. Nanotech., 2015, 15, 4984. https://doi.org/10.1166/jnn.2015.10023
 14. Ouyang P., Kang Y., Yin G. et al.: Front. Mater. Sci. China, 2009, 3, 15. https://doi.org/10.1007/s11706-009-0017-0
 15. Cosco D., Paolino D., Angelis F. et al.: Eur. J. Pharm. Biopharm., 2015, 89, 30. https://doi.org/10.1016/j.ejpb.2014.11.012
 16. Yuan Z., Qu X., Wang Y. et al.: Colloid Surface B, 2015, 128, 489. https://doi.org/10.1016/j.colsurfb.2015.02.048
 17. Kim H., Kim E., Ha T. et al.: Colloid Surface B, 2015, 127, 206. https://doi.org/10.1016/j.colsurfb.2015.01.039
 18. Diao J., Wang H., Chang N. et al.:Dev. Biol., 2015, 406, 196. https://doi.org/10.1016/j.ydbio.2015.08.020
 19. Jain A., Goyal A., Mishra N. et al.:Int. J. Pharm., 2010, 387, 253. https://doi.org/10.1016/j.ijpharm.2009.12.013
 20. Jain A., Goyal A., Gupta N. et al.: J. Control. Release, 2009, 136, 161. https://doi.org/10.1016/j.jconrel.2009.02.010
 21. Nagahama K., Takahashi A., Ohya Y.: React. Funct. Polym., 2013, 73, 979. https://doi.org/10.1016/j.reactfunctpolym.2012.11.003
 22. Lim D.: J. Appl. Polym. Sci., 2000, 75, 1615. https://doi.org/10.1002/(SICI)1097-4628(20000328)75:13<1615::AID-APP7>3.0.CO;2-L
 23. Matsumoto J., Nakada Y., Sakurai K. et al.: Int. J. Pharm., 1999, 185, 93. https://doi.org/10.1016/S0378-5173(99)00153-2
 24. Harrane A., Leroy A., Nouailhas H. et al.: Biomed. Mater., 2011, 6, 1. https://doi.org/10.1088/1748-6041/6/6/065006
 25. Kricheldorf H., Kreiser-Saunders I., Stricker A.:Macromolecules, 2000, 33, 702. https://doi.org/10.1021/ma991181w
 26. Arbaoui F., Boucherit M.: Appl. Clay. Sci., 2014, 91, 6. https://doi.org/10.1016/j.clay.2014.02.001
 27. Bennabi S., Belbachir M.: Adv. Mater. Lett., 2015, 6, 271. https://doi.org/10.5185/amlett.2015.5660
 28. Akeb M., Harrane A., Belbachir M.: Green Mater., 2018, 6, 58. https://doi.org/10.1680/jgrma.17.00040
 29. Draoua Z., Harrane A., Belbachir M.: J. Macromol. Sci. A, 2015, 52, 130. https://doi.org/10.1080/10601325.2015.980763
 30. El-Kebir A., Harrane A., Belbachir M.: J. Sci. Eng., 2015, 41, 2179. https://doi.org/10.1007/s13369-015-1862-z
 31. Belbachir M., Bensaoula A.: Pat. US 7, 094, 823 B2, 2006.
 32. Ramazani F., Hiemstra C., Steendam R. et al.: Eur. J. Pharm. Biopharm. B., 2015, 95, 368. https://doi.org/10.1016/j.ejpb.2015.02.011
 33. Yang J., Liang Y., Han C.: Polymer, 2015, 79, 56. https://doi.org/10.1016/j.polymer.2015.09.067
 34. Yang L., El Ghzaoui A., Li S.: Int. J. Pharm., 2010, 400, 96. https://doi.org/10.1016/j.ijpharm.2010.08.037
 35. Byun Y., Rodriguez K., Han J. et al.: Int. J. Biol. Macromol., 2015, 81, 591. https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2015.08.036
 36. Elkebir A., Harrane A., Belbachir M.: Mater. Res., 2016, 19, 132. https://doi.org/10.1590/1980-5373-MR-2015-0322