потужність

CALIBRATION OF HIGH AND ULTRA-HIGH FREQUENCY POWER METERS IN THE RANGE OF UP TO 30 MHZ

High-frequency (HF) and ultra-high-frequency (UHF) power measurements are applied in various industries both in the development and design of radio-electronic equipment and in testing, commissioning, or repair. Since such measurements are one of the basic types of measurement for metrological support in the field of radio engineering and communication, it is necessary to ensure metrological traceability of the calibration of working standards and measuring instruments to standards on fundamental constants in wide frequency and dynamic ranges.

Застосування радянською владою «м’якої сили» у зміцненні державного співробітництва між Українською РСР і Французькою Республікою

Розглянуто підготовку та проведення радянськими керівниками української виставки на Марсельському ярмарку. Вивчено досвід управління українського радянського керівництва у досягненні поставлених завдань. Подано конкретні пропозиції щодо ефективності державного співробітництва України і Французької Республіки.

Популізм як виклик публічному управлінню: історичний аспект

Проаналізовано основні чинники впливу популізму на публічне управління в історичному аспекті. Доведено, як свідчить досвід, що популізм завжди займав особливе місце в реалізації програм політичних лідерів та партій і їх взаємозв’язок з публічним управлінням. Зазначено, що популізм залишається актуальним феноменом соціально-політичного життя багатьох країн світу. Здійснюючи значний вплив на політику країн із порівняно малим досвідом функціонування демократичних інститутів, популізм досить помітно виявляє себе у сучасному політичному просторі «старих» демократій.

Поетапний аналіз динаміки розвитку громадських організацій у контексті взаємодії держави і громадянського суспільства

Здійснено аналіз динаміки розвитку неурядових громадських організацій в роки незалежності України. Запропоновано власну етапизацію еволюції системи громадських організацій. Окреслено характерні особливості та проблеми взаємодії органів державної влади й інститутів громадянського суспільства. Виділено специфіку громадських організацій, акцентовано увагу на ефективному використанні їх досвіду для перспектив розвитку громадянського суспільства.

Принцип створення “розумного лічильника електроенергії” в електрогягових мережах зі стохастичними електромагнітними процесами

Напруга і струм в тягових мережах систем електричного транспорту постійного струму є різкозмінними випадковими (стохастичними) процесами. Внаслідок цього електронні та гібридні лічильники, які застосовуються в таких системах вимірюють електроенергію з великою відносною похибкою, що істотно перевищує їх клас точності. У даній роботі на основі кореляційної теорії випадкових процесів запропоновано принцип розробки смарт-лічильників обліку електроенергії, яка передається по тяговій мережі від тягових підстанцій до електрорухомого складу.

Ступінчато-неперервне фазове регулювання потужності багатосекційного резонансного інвертора

Запропоновано метод ступінчато-неперервного регулювання потужності багатосекційного резонансного інвертора напруги, побудованого на базі напівмостових інверторних секцій. Ступінчата зміна його потужності полягає в комутації синфазно працюючих нерегульованих секцій, а неперервне регулювання на міжкомутаційних інтервалах здійснюється фазовим зсувом імпульсів регулювальної секції відносно імпульсів нерегульованих секцій.

Визначення миттєвих значень складових потужності в електронному трансформаторі струму та напруги

Подано метод визначення складових миттєвої потужності, що ґрунтується на застосуванні p-q-r теорії. Реалізація цього ме­тоду в цифровому трансформаторі струму та напруги дозволяє проаналізувати складові миттєвої потужності і використовувати отриману інформацію для потреб різного роду вторинних систем.