Застосування радянською владою «м’якої сили» у зміцненні державного співробітництва між Українською РСР і Французькою Республікою

Автори: 
Г. О. Дутчак

Розглянуто підготовку та проведення радянськими керівниками української виставки на Марсельському ярмарку. Вивчено досвід управління українського радянського керівництва у досягненні поставлених завдань. Подано конкретні пропозиції щодо ефективності державного співробітництва України і Французької Республіки.

 1. ЦДАВО України, ф. 2, оп. 9, спр. 7255, арк. 12.
 2. Там само. — Арк. 13.
 3. Там само. — Арк. 14.
 4. Там само. — Арк. 15.
 5. Там само. — Арк. 22.
 6. Там само. — Арк. 22.
 7. Там само. — Арк. 29.
 8. Там само. — Арк. 172.
 9. Там само. — Арк. 173.
 10. Там само. — Арк. 174.
 11. Там само. — Арк. 175.
 12. Там само. — Арк. 179.
 13. Там само. — Арк. 176.
 14. Там само. — Арк. 177.
 15. Там само. — Арк. 180.
 16. Там само. — Арк. 181.
 17. Там само. — Арк. 182.
 18. Там само. — Арк. 183
 19. Там само. — Арк. 184.
 20. Там само. — Арк. 185.
 21. Там само. — Арк. 185.
 22. Там само. — Арк. 186.
 23. Там само. — Арк. 192.