виборчі права

Електронні вибори як новітнє трансформаційне явище сучасної правової реальності

У статті проводиться аналіз електронних виборів як новітнього трансформаційного явища сучасної правової реальності.

Європейський досвід розгляду та вирішення виборчих спорів в порядку адміністративної юстиції

Стаття присвячена дослідженню європейського досвіду розгляду та вирішення виборчих спорів в порядку адміністративної юстиції. Наявність національної системи ефективного розгляду спорів щодо правовідносин, пов’язаних з виборчим процесом чи процесом референдуму, є однією з основних гарантій вільних і справедливих виборів. Україна – держава, яка інтегрується у європейський правовий простір, тому європейська система стандартів має ключове значення.

Проблема безпеки виборів 2014 р. в Україні

В статті розглядається проблема безпеки виборчого процесу на позачергових президентських та парламентських виборах 2014 р. в Україні. Аналізуються дії української влади як в сфері законотворчої діяльності, так і в площині електоральної практики для нейтралізації безпекових загроз під час позачергових виборів глави держави та виборів народних депутатів 2014 р.