Електронні вибори як новітнє трансформаційне явище сучасної правової реальності

Ksenia Filipchuk. Electronic elections as the newest transformational phenomenon of modern legal reality.

1
Національний університет «Львівська політехніка»

У статті проводиться аналіз електронних виборів як новітнього трансформаційного явища сучасної правової реальності.
Згруповані переваги електронного голосування: голосування в електронній системі реалізується швидше, а також не потрібно фізично відвідувати виборчу дільницю; електронні системи можуть надати можливість голосувати людям, які мають фізичні обмеження, що забезпечують їм вибір до виборчої ділянки; збільшення явки виборців, зокрема за рахунок молоді, які зазвичай є пасивними учасниками політичного процесу; електронні системи можуть мати вбудовані механізми безпеки, які створюють можливість нечесного підрахунку голосів складнішою; можуть надати можливість віддалено голосувати громадянам, які перебувають за межами своєї держави; заміна традиційного паперового голосування на електронне може зменшити витрати на друк та обробку бюлетенів; широкі можливості для аналізу та статистичної обробки даних; можливість підрахунку голосів у режимі реального часу; можливість впровадження механізмів перевірки та аудиту голосів, оскільки електронні системи можуть бути оснащені інструментами для перевірки точності голосів.
Мотивовано, що впровадження електронного голосування під час кризових вимог вимагає особливо високого рівня безпеки та захисту, щоб уникнути можливого впливу ззовні або внутрішніх загроз, додатковим критерієм легітимності електронного голосування є забезпечення доступність цієї технології для всіх шарів суспільства, у тому числі тих, хто може мати обмежений доступ до Інтернету чи технічних засобів.
Доведено, що при продовженні тривалості війни електронне урядування може стати єдино можливим засобом для виходу з політичної та правової кризи, оновлення владного апарату та демократизації державних інституцій. Однак впровадження таких технологій має застосовуватися як виключна альтернатива для осіб які є комбатантами, або цивільного населення, що проживають недалеко від арени бойових дій, на іншій (відносно спокійній) території класичну систему виборчого процесу не можна замінити іншими формами, бо це призведе до суттєвих загроз нелегітимності всієї виборчої процедури.

1. Tsentr Razumkova. Otsinka hromadianamy sytuatsii v kraini. Dovira do sotsialnykh instytutiv, politykiv, posadovtsiv ta hromadskykh diiachiv. Stavlennia do provedennia zahalnonatsionalnykh vyboriv v Ukraini do zavershennia viiny(veresen 2023r.) URL: https://razumkov.org.ua/napriamky/sotsiologichni-doslidzhennia/otsinka-g...іn Ukraine].

2.Chang V., Baudier P., Zhang H., Xu Q., Zhang J. Arami M. (2020) How Blockchain can impact financial services–The overview, challenges and recommendations from expert interviewees. Technol. Forecast. Soc. Chang.  158, 120166. [in English]. https://doi.org/10.1016/j.techfore.2020.120166

3. Jafar U., Aziz M.J.A., Shukur Z. (2021) Blockchain for Electronic Voting System—Review and Open Research Challenges. Sensors, 21, 5874. URL: https://doi.org/10.3390/s21175874[in English]. https://doi.org/10.3390/s21175874

4. Wang B., Sun J., He Y., Pang D., Lu N. (2018) Large-scale election based on blockchain. Procedia Comput. Sci. 2018, 129, Р. 234–237 [in English]. https://doi.org/10.1016/j.procs.2018.03.063

5. Hakak S., Khan W.Z., Gilkar G.A., Imran M., Guizani N.  (2020) Securing smart cities through blockchain technology: Architecture, requirements, and challenges. IEEE Netw. 34. Р. 8–14. https://doi.org/10.1109/MNET.001.1900178