автономія

The Paradigms of Learning and Teaching in a Technical University: Axiological Aspect

The category of “learning paradigm”, approaches to the definition of this category, and the main modern paradigms of education (pedagogical, andragogical, acmeological and communicative) are considered in the article. The andragogical paradigm of guided learning and teaching, which is an important methodological basis of a person’s higher education (including technical one) at all the stages of their development is substantiated and its potential is characterized in comparison with other learning paradigms.

Теоретичні та методологічні підходи до визначення поняття і сутності федералізму

Здійснено теоретичний та методологічний аналіз підходів до визначення поняття та сутності федералізму. Досліджено зміст і систему принципів федералізму за допомогою моделювання, типізації, класифікації та історико-правового осмислення теоретичних та методологічних підходів. Доведено, що головними принципами загальнотеоретичного підходу до розробки ідеї федералізму в світовій політико-правовій думці ХХ–ХХІ ст.

Територіальний підхід до врегулювання етнополітичних сепаратистських конфліктів

Досліджено територіальний підхід до врегулювання етнополітичних сепаратистських конфліктів, різні види територіальних механізмів. Розглянуто необхідність застосування принципу визнання етнічних відмінностей. Вивчено погляди дослідників щодо можливих негативних та позитивних наслідків застосування територіального підходу. Територіальні механізми проаналізовано відповідно до критеріїв ефективності.