Теоретичні та методологічні підходи до визначення поняття і сутності федералізму

D. Zabzaljuk, O. Zabzaljuk «Theoretical and methodological approaches to the definition of the concept and the essence of federalism»
http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-1-number-884-16...

1
Львівського державного університету внутрішніх справ
2
Національний університет “Львівська політехніка”, Навчально-науковий інститут права та психології

Здійснено теоретичний та методологічний аналіз підходів до визначення поняття та сутності федералізму. Досліджено зміст і систему принципів федералізму за допомогою моделювання, типізації, класифікації та історико-правового осмислення теоретичних та методологічних підходів. Доведено, що головними принципами загальнотеоретичного підходу до розробки ідеї федералізму в світовій політико-правовій думці ХХ–ХХІ ст. є такі основні компоненти, як форма правління, державний устрій, федерація, конфедерація, централізм, унітаризм, децентралізація та автономія.

1. Darendorf R. Posle 1989: moral’, revolyutsiya i grazhdanskoe obshchestvo. Razmyshleniya o revolyutsii v Evrope [Nach 1989: Moral, Revolution und Zivilgesellschaft. Überlegungen zur Revolution in Europa]. per. s angl. Moscow: Ad Marginem Publ, 1998. 272 p. 
2. Karapetyan L. M. Federalizm i prava narodov: kurs lektsіi [Federalism and the rights of peoples: a course of lectures]. Moscow: Prior Publ, 1999.  112  p.  
3.  Federalizm:  entsiklopediya  [Federalism:  Encyclopedia].  pod  red.  K.  S.  Gadzhieva, E. G. Kovalenko. Moscow: MGU Publ, 2000. 638 p. 
4. Federalizm: entsiklopedicheskii slovar’ [Federalism: Encyclopedic Dictionary].Moscow: INFRA Publ, 1997. 683 p. 
5. Ryabov S. Politolohichna teoriya derzhavy [Political science theory of the state]. Kyiv: Tandem Publ, 1996. 240 p. 
6. Hamburh L. Klasyfikatsiya, typolohiya ta modelyuvannya u doslidzhenni federatyvnykh derzhav [Classification, typology and modeling in the study of federal states]. Pravo. 2011. No 4. pp. 29–37. 
7. Shapoval V. M. Federatyvna derzhava [Federal state]. Yurydychna entsyklopediya: v 6 t. Vol. 6: T–Ya. Kyiv: Ukr. entsykl.Publ, 2004. 
8. Tikhonov V. Manifest federalizma ili put’ k demokraticheskomu gosudarstvu [Manifesto of federalism or the path to a democratic state]. Lugansk, 2004. 63 p. 
9. Kim Yu. V. Federativnyi rezhim [Federated regime]. Moscow: Formula prava Publ, 2007. 256 p. 
10. Mironyuk M. G. Sovremennyi federalizm: Sravnitel’nyi analiz: uchebnoe posobie [Modern Federalism: Comparative Analysis: A Training Manual]. Moscow: Moskovskii gosudarstvennyi institut mezhdunarodnykh otnoshenii (Universitet)  MID  Rossii;  Rossiiskaya  politicheskaya  entsiklopediya  (ROSSPEN)  Publ,  2008.  279  p.
11.Shabo Zh.-L. Gosudarstvennaya vlast’: konstitutsionnye predely i poryadok osushchestvleniya [State power:  constitutional  limits  and  procedure  for  implementation].  Polis.  1993.  No  3  pp.  158–165.
12.Pastukhov V. B. Novyi federalizm dlya Rossii: Institutsializatsiya svobody [New federalism for Russia: The institutionalization of freedom]. Polis. 1994. No 3. pp. 95–105. 
13. Natan R. Sovremennyi federalіzm [Modern  federalism].  R.  Natan,  E.  Khoffmann.   Mezhdunarodnaya  zhizn’.  1991.   No   4.  pp.  34–48.
14. Abdulatipov R. G. Realizatsiya printsipov federalizma [Realization of the principles of federalism]. Rostov-na- Donu: Izd-vo “Feniks” Publ, 1997. 126 p. 
15. Natsional’nye modeli federativnykh gosudarstv: materialy “kruglogo stola” [National models of federal states: materials of the “round table"]. Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 12. 1997. No 1. 
16. Nugaev M. Detsentralizatsiya gosudarstvennogo upravleniya kak neobkhodimyi etap protsessa modernizatsii obshchestvennoi zhizni. V kn.: Sovremennyi federalizm: opyt i perspektivy [Decentralization of public administration as a necessary stage in the process of modernization of public life. In: Modern Federalism: Experience and Prospects]. M. Nugaev, R. Nugaev. Kazan’, 1996. 232 p. 
17. Elazar D. Federal Systems of the World: A Handbook of Federal, Confederal and Autonomy Arrangements [Federal Systems of the World: A Handbook of Federal, Confederal and Autonomy Arrangements]. Harlow: Longman Group Limited Publ, 1994. 239 р. 
18. Ostrom V. Smysl amerikanskogo federalizma. Chto takoe samoupravlyayushcheesya obshchestvo? [The meaning of American federalism. What is a self-governing society?]. per. s angl. S. A. Egorova; pod obshch. red. A. V. Obolonskogo. Moscow: “Arena” Publ. 1993. 320 p. 
19. Elazar D. Sravnitel’nyi federalizm [Comparative federalism]. Polis. 1995. No 5. pp. 30–41.
20.Terin V. P. Vyzovy globalizma [The Challenges of Globalism]. Kentavr. 1993. No 6. pp. 16–17.
21.Aleksandrenko G. V. Burzhuaznyi federalizm (kriticheskii analiz burzhuaznykh federatsii i burzhuaznykh teorii federalizma [Bourgeois federalism (critical analysis of bourgeois federations and bourgeois theories  of  federalism].  Kyiv: Izd-vo AN USSR Publ,  1962.  355 p.  22.  Tadevosyan  E.  V. O modelirovanii v teorii federalizma i probleme asimmetrii federatsii [On modeling in the theory of federalism and the problem of asymmetry of federatio]. Gosudarstvo i pravo. 1997. No 8. pp. 58–68.
23. Abdulatipov R. G. Opyty federalizma [Experiences of federalism]. R. G. Abdulatipov, L. F. Boltenkova. Moscow: Izd- vo “Respublika” Publ, 1994. 318 p. 
24. Scelle G. Cours de Droit International Public (policopie de la Faculte de Droit de Paris) [Cours de Droit International Public (policopie de la Faculte de Droit de Paris)]. Paris, 1948. 275 p. 
25. Tokvil’ A. Demokratiya v Amerike [Democracy in America]. Moscow: Progress Publ, 1994. 560 p. 
26. Sushyns’kyy O. Ideya federalizmu v konstytutsionalizmi Ukrayiny [The idea of federalism in the constitutionalism of Ukraine]. Nezalezhnyy kul’turolohichnyy chasopys Yi. Federatyvna Respublika Ukrayina. 2002. No 23. pp. 46–55. 
27. Boiko Yu. P. Natsional’naya gosudarstvennost’ i federalіzm: monografiya [National statehood and federation: monograph]. Moscow: IPTs “Maska” Publ, 2009. 422 p. 28. Corwin Edvard S. The Passing of Dual Federalism [The Passing of Dual  Federalism]  “Essays  in  Constitutional  Law”,  edited  by  R.G.  Mc  Closkey.  New  York,  1987.
29. Ledyakh I. A. Federalizm i demokratiya. Na forume yuristov. Iz vystupleniya G. Vinter [Federalism and democracy. At the forum of lawyers. From the speech of G. Winter]. Gosudarstvo i pravo. 1992. No 4. pp. 142–149. 30. Chirkin V. E. Sovremennyi federalizm: sravnitel’nyi analiz [Modern federalism: a comparative analysis].Moscow: Izd- vo INION RAN Publ, 1995. 72 p. 
31. Halkin A. Federalizm i publichna sfera yak vykhidni ponyattya / A. Halkin [Federalism and the public sphere as initial concepts]. Nezalezhnyy kul’turolohichnyy chasopys Yi. Federatyvna Respublika Ukrayina. 2002. No 23. pp. 92–103. 
32. Schvager R. Administrative Federalism and a Central Government with Regionally Biased Preferences [Administrative Federalism and a Central Government with Regionally Biased Preferences]. Magdeburg, 1997. 186 p.
33. Anderson Dzh. Federalizm: vvedenie [Federalism: Introduction]  per.  s  angl.  A.  Kuryaeva.  Moscow:  Izdatel’stvo  “Ekonomika”  Publ,  2009.  127  p.
34.Korol’ov H. Federalizm Mykhayla Hrushevs’koho: mify, uyavlennya, proekty [Federalism of Mikhail Hrushevsky: myths, ideas, projects]. Kyiv: Instytut istoriyi Ukrayiny NAN Ukrayiny Publ, 2012. 250 p.
35.Levenets’ Yu. A. Teoretyko-metodolohichni zasady ukrayins’koyi suspil’no-politychnoyi dumky: problemy stanovlennya ta rozvytku (druha polovyna XIX – pochatok XX stolittya) [Theoretical and methodological principles of Ukrainian socio-political thought: problems of formation and development (second half of XIX – beginning of XX century)] avtoref. dys. na zdob. nauk. stupenya dok. polit. nauk:
23.1.1.L’viv, 2001. 43 p. 
36. Sidjanski D. Federalisme amphictyonique. Elements de systeme et tendance internationale [Federalisme amphictyonique. Elements de systeme et tendance internationale]. Lausanne: Pedone et Rouge Publ, 1956. 104 p.