регіональна політика

Основні закономірності, принципи та завдання регіонального управління в сучасних умовах адміністративного реформування

Визначено основні закономірності, принципи й завдання управління регіональним розвитком. Проаналізовано принципи надання державної підтримки регіональному розвитку в контексті євроінтеграції України. Запропоновано концептуальні підходи щодо прийняття та реалізації стратегій регіонального розвитку. Обґрунтовано принципи формування бюджету регіонального розвитку в контексті державного бюджету розвитку, запропоновано модель управління регіональним розвитком.

Розвиток, особливості співпраці та значення членства Бразилії в БРІКС

 

Досліджено причини й значення входу Бразилії в систему БРІКС. Розглянуто роль Бразилії в регіональних міжнародних інтеграційних об’єднаннях та її ключову позицію на латиноамериканському континенті. Проаналізовано особливості взаємовідносин Бразилії із членами БРІКС: Росією, Індією, Китаєм та ПАР та перспективи від цієї співпраці.

ТРАНСФОРМАЦІЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ В УМОВАХ ІННОВАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ

The innovation policy of Ukraine has been investigated in the paper, its main problems have  been  revealed.  Transition  from  the  clan-oligarchic  model  of  the  economy  to  the entrepreneurship-based economy is determined as the conceptual basis of transformation of regional innovation policy in Ukraine. To ensure the efficiency of regional innovation policy in Ukraine it is recommended to implement measures for supporting of SMEs, clusters, regional innovation infrastructure development, use the social capital resource.