спецпроцесор

Методи опрацювання гармонічних сигналів на основі спецпроцесорів з нейроподібними компонентами

Викладено методи та теоретичні засади цифрового опрацювання інформаційних потоків, представлених гармонічними сигналами на основі спецпроцесорних засобів з нейроподібними компонентами. Перетворення та розпізнавання вхідних сигналів виконується формальним нейроном шляхом формування імпульсних потоків в особливих точках гармонічних сигналів. Ідентифікація сигналів виконується на основі автокореляційних спецпроцесорів.

Функціональна структура спецпроцесора вертикально-інформаційної технології та його компоненти

Досліджено структурні схеми аналого-цифрових перетворювачів у ТЧБ Галуа. Розроблено структурну схему АЦП з кількістю компараторів 2k /2-2k /8, та структуру 4- канального адресного дешифратора. Реалізовано 8-бітовий спецпроцесор ВІТ.

Методи спектрального косинусного перетворення Фур'є для розпізнавання сигналів у хеммінговому просторі на основі різних кореляційних функцій та теоретико-числових базисів

Визначено перспективі застосування гармонічного аналізу для розпізнавання сигналів у хеммінговому просторі на основі різних кореляційних функцій та теоретико- числових базисів.

Запропоновано математичні засади та інформаційну технологію використання косинусного перетворення Фур’є для створення програмно-апаратного забезпечення системи розпізнавання технологічних станів об’єктів