urban development

ІМПУЛЬСНИЙ РОЗВИТОК МІСТ ВНАСЛІДОК ДІЇ ІНФРАСТРУКТУРНИХ ФАКТОРІВ. ФОРМИ ТА ДОСВІД

Розглядається проблема імпульсного розвитку міст внаслідок дії інфраструктурних факторів. Під інфраструктурними факторами розуміємо радикальне переосмислення способів функціонування систем життєзабезпечення населеного місця, яке спричинило різке збільшення населення та диверсифікації зайнятості. Як правило, для перетворення інфраструктурного фактора на фактор стрибкоподібного росту, він повинен містити принаймні тимчасово низку особливих якостей.

АРХІТЕКТУРНИЙ ВОРКШОП ЯК ПРИКЛАД ІНТЕНСИВНОГО КУРСОВОГО ПРОЕКТУВАННЯ

у статті йдеться про методику інтенсивного проектування під час архітектурних воркшопів, що використовуються у навчанні студентів та як спосіб залучення їх до партисипативного проектування. Як приклад, приведено воркшоп, що відбувався у 2016 році у Відні за участю студентів і викладачів з Технічного університету Відня (TUV), кафедри Містобудування (Stӓdtebau), НУ «Львівська політехніка» (НУЛП), кафедр Містобудування та Архітектурного проектування, Університету Лос Андес у Боготі (Universidad de los Andes, Bogotá).

ДО КОНЦЕПЦІЇ «ЛЬВІВ ХХІ ст. ВЕЛИКИЙ І ВЕЛИЧНИЙ»

Обґрунтовано напрями просторової організації й розвитку Львова в контексті формування містобудівного утворення «Великий Львів» — складного системотехнічного комплексу з поведінкою. Методологічною платформою виконання роботи є: положення загальної теорії систем і системотехніки (проектування систем); теорія еволюції та розвитку, що ґрунтується на фундаментальних поняттях спадковості, мінливості й відбору; модель п’ятивимірності містобудівного простору.

SUSTAINABLE DEVELOPMENT:COMPLEXITY AND MULTI-DIMENSIONALITY

When 193 countries adopted the 2030 Agenda for Sustainable Development, the concept of sustainable development received a new wave of attention. The present article argues that divergent views on the concept actually come together to make a system of common values shared by different actors across different intellectual disciples. This, in turn, provides space for experimentation the practical efforts in the area of sustainable development.

INTENSIFICATION OF BUILDING THE TERRITORY OF A HISTORICAL FORMED CITY USING THE EXAMPLE OF LVIV

The article deals with the process of intensification of the urban territory of a historically formed city. The quarters of residential developments of different periods are analyzed and the indicators of density are determined. The urban transformations of a city canvas, which influence the changes in the density indices and their inter-dependence were investigated.