фонди

Музей НТШ у Львові (1912–1939): науково-фондова робота

На основі аналізу літератури та залучення широкого пласту архівних джерел простежено впродовж 1912– 1939 років основні етапи розвитку та становлення однієї із найбільших музейних установ Львова та Галичини – Музею Наукового товариства ім. Шевченка у Львові. Особливу увагу звернено на висвітлення одного із визначальних векторів музейної роботи – науково-фондової роботи.

Музейні інновації та інтерактивність у теорії та практиці музейної справи

На прикладі практичного досвіду діяльності музейних установ України та світу зроблено спробу теоретично розмежувати музейні інновації та інтерактивність. Наведено конкретні приклади із практичної діяльності музеїв, спрямовану на запровадження у експозиційну, науково-фондову та освітню діяльність інноваційних та інтерактивних методик й практик.

Музей Михайла Грушевського у Львові – меморіальна садиба та наукова база грушевськознавства

Державний меморіальний музей Михайла Грушевського у Львові — меморіальний комплекс-ансамбль вілли Грушевських — сучасна науково-дослідна, науково-освітня, історико-культурна меморіальна установа (пам’ятка історії та архітектури); за видом діяльності науково-методичний центр для музеїв у масштабах України і за її межами; наукова база грушевськознавства, яка займається всебічним вивченням життя та діяльності Михайла Грушевського та його доби.