Музейні інновації та інтерактивність у теорії та практиці музейної справи

2016;
: сс. 1 - 5
Автори:
1
Інститут гуманітарних і соціальних наук, Національний університет «Львівська політехніка»

На прикладі практичного досвіду діяльності музейних установ України та світу зроблено спробу теоретично розмежувати музейні інновації та інтерактивність. Наведено конкретні приклади із практичної діяльності музеїв, спрямовану на запровадження у експозиційну, науково-фондову та освітню діяльність інноваційних та інтерактивних методик й практик.

1. Ананьев В. Г. История зарубежной музеологии : учеб-метод. пособ / В. Г. Ананьев. – СПб., 2014 – С. 104. 2. Баруткина Л. П. Мультимедиа в современной музейной экспозиции // Вестник СПбГУКИ. – 2011. – декабрь – С. 106–108. 3. Бокотей А. А. Інноваційні впровадження в природничих музеях Швейцарії та Австрії / А. А. Бокотей // Наукові записки Державного природознавчого музею. – Львів. – 2014. – Вип. 30 – С. 41–50. 4. Караманов А. В. Организация интерактивной музейной среды: от методов к моделям / А. В. Караманов // Вопросы музеологии. – 2012. – № 2 (6) – С. 171–178. 5. Квебецкая декларация: основные принципы новой музеологии // Museum. – 1985. – № 148. – С. 21. 6. Климишин О. С. Освітні аспекти природничомузейної комунікації / О. С. Климишин, Х. І. Дяків, І. С. Позинич // Наукові записки Державного природознавчого музею. – Львів. – 2015. – Вип. 31. – С. 15–22. 7. Комаріст О. І. Визначення сутності маркетингу інновацій [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://khntusg.com.ua/files/sbornik/vestnik_125/22.pdf. 8. Мейран П. Новая музеология / П. Мейран // Museum. – 1985. – № 148. – С. 20–21. 9. Музычук В. Ю., Хаунина Е. А. Механизмы поддержки музеев в условиях экономического кризиса (на примере крупнейших музеев Европы и России) / В. Ю. Музычук, Е. А. Хаунина // Журнал
Новой экономической ассоциации. – 2015. – № 1 (25). – С. 132–161. 10. Новые технологии, которые заставят “миллениалов” ходить в музеи // МАРТ. Технологии и маркетинг для музеев [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://mart-museum.ru/mart_articles/new_technology_involving_visitors/ 11. Оцифровка: ландшафт стандартов для европейских музеев, архивов, библиотек [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.minervaplus.ru/publish/standards_landscape.pdf. 12. Рагозіна В. В. Художньо-освітня діяльність музеїв мистецького профілю з дітьми дошкільного віку та школярами / В. В. Рагозіна //Горизонты образования – 2012 – № 3 (36) – С. 50–55. 13. Смирнова Т. А. Цифровые технологии в экспозиционном пространстве музея: современные тенденции и перспективы / Т. А. Смирнова // Вестник ЯрГУ. Серия Гуманитарные науки. – 2012. – № 4/1 (22/1) – С. 14–18.