Музей НТШ у Львові (1912–1939): науково-фондова робота

2017;
: cc. 21 - 26
Автори:
1
Інститут гуманітарних і соціальних наук, Національний університет «Львівська політехніка»

На основі аналізу літератури та залучення широкого пласту архівних джерел простежено впродовж 1912– 1939 років основні етапи розвитку та становлення однієї із найбільших музейних установ Львова та Галичини – Музею Наукового товариства ім. Шевченка у Львові. Особливу увагу звернено на висвітлення одного із визначальних векторів музейної роботи – науково-фондової роботи.

1. Бойко В. Становлення та основні віхи Музею історично-воєнних пам’яток / Володимир Бойко, Люба Коваль // Наукові записки / Львівський історичний музей. – Вип. V. – Львів, 1996. – С. 33–46. 2. Кушнір В. Музей Наукового Товариства ім. Шевченка у Львові:від заснування до створення першої загальнодоступної експозиції / Віталій Кушнір // Народознавчі зошити – № 5 (107). – 2012. – С. 824–832. 3. Центральний державний історичний архів України у Львові – Ф. 309. – Оп. 1. – Спр. 777. 4. Там само. – Ф. 309. – Оп. 1. – Спр. 778. 5. Центральний державний історичний архів України у Львові. – Ф. 309. – Оп. 1. – Спр. 84. 6. Там само. – Ф. 309. – Оп. 1. – Спр. 776. 7. Там само. – Ф. 309. – Оп. 1. – Спр. 85. 8. Там само. – Ф. 309. – Оп. 1. – Спр. 180. 9. Там само. – Ф. 385. – Оп. 1. – Спр. 12. 10. Там само. – Ф. 353. – Оп. 1. – Спр. 8. 11. Там само. – Ф. 309. – Оп. 1. – Спр. 785. 12. Там само. – Ф. 309. – Оп. 1. – Спр. 786. 13. Там само. – Ф. 309. – Оп. 1. – Спр. 787. 14. Там само. – Ф. 309. – Оп. 1. – Спр. 788. 15. Там само. – Ф. 309. – Оп. 1. – Спр. 780. 16. Там само. – Ф. 309. – Оп. 1. – Спр. 783.