геомагнітне поле

Методи регіонального просторово-часового моделювання геомагнітного поля

Розглянуто найбільш уживані методи регіонального просторово-часового моделювання  геомаг­нітного поля. Відзначено головні переваги та недоліки кожного методу та, відповідно, межі їх­нього застосу­вання.

Магнітне схилення геомагнітного поля на території західної України для епохи 2010 року

За результатами компонентних геомагнітних спостережень на 16 пунктах вікового ходу побудовано карту магнітного схилення західного регіону України для епохи 2010 р.

Динаміка сонячної активності та варіацій геомагнітного поля і його екологічної збуреності

В роботі аналізується динаміка сонячної активності та пов’язаних з нею варіацій геомагнітного поля і його екологічної збуреності на території України. Показано, що сонячна активність стосовно циклів з періодами у 100–200 років сьогодні знаходиться у стані переходу до спаду. Досліджено взаємозв’язок квазідворічних варіацій сонячної та геомагнітної активностей. Показано, що величина екологічної збуреності геомагнітного поля на території України не перевищує норму.

Віковий хід геомагнітного поля на території Європи за період 1995–2005 рр.

Досліджено просторову структуру вікового ходу геомагнітного поля на території Європи. За даними магнітних обсерваторій побудовано серію карт вікової варіації (SV) для X, Y, Z, D – компонент геомагнітного поля для п’ятирічних інтервалів 1995–2000 і 2000–2005 рр. Виконано їхнє порівняння з міжнародними моделями ІGRF. У полі вікового ходу на території Європи виділено глобальні структури – фокуси SV та досліджено їхню кінематику.

Аналіз зв’язків локальних аномальних змін геомагнітного поля з землетрусами в зоні Закарпатського глибинного розлому

Досліджується вплив підготовки сейсмічних подій, які відбулися поблизу Закарпатського глибинного розлому (ЗГР) на аномальні часові зміни локального геомагнітного поля в Закарпатті. Інтерпретація спостережених аномальних змін геомагнітного поля проведена на основі електро-кінетичного ефекту з використанням моделі вертикального контакту, яка добре описує активні зони розломів. Зроблено висновки, що прийнята модель вертикального контакту адекватно описує аномалії локального геомагнітного поля провісникового типу для землетрусів, які готуються в зоні ЗГР.

Курська магнітна аномалія: аналіз та інтерпретація аномального магнітного поля за даними наземних та супутникових зйомок

Узагальнено наземні картографічні матеріали щодо геомагнітного поля району Курської магнітної аномалії. Проаналізовано характер аномального магнітного поля (ΔТ)а на денній поверхні та висоті 5 км. Окремі аномалії КМА мають на поверхні інтенсивність від -6000 нТл до 15 000 нТл, на висоті 5 км аномалії змінюються в межах -1500÷7500 нТл.