Магнітне схилення геомагнітного поля на території західної України для епохи 2010 року

1
Карпатське відділення Інституту геофізики ім. С. І. Субботіна НАН України; Інститут геофізики імені С. І. Субботіна НАН України
2
Карпатське відділення Інституту геофізики ім. С.І. Субботіна
3
Національний Університет "Львівська політехніка"; Карпатське відділення Інституту геофізики ім. С. І. Субботіна НАН України
4
Карпатське відділення Інституту геофізики ім. С. І. Субботіна НАН України
5
Карпатське відділення Інституту геофізики ім. С. І. Субботіна НАН України

За результатами компонентних геомагнітних спостережень на 16 пунктах вікового ходу побудовано карту магнітного схилення західного регіону України для епохи 2010 р.

  1. Городиський Ю. Класифікація та аналіз похибок при вимірюваннях компонент геомагнітного поля ферозондовим магнітометром // Моніторинг небезпечних геологічних процесів та екологічного стану середовища.: Матеріали Всеукраїнської наукової конференції. (Київ, вересень 2006). –К., 2006. – С. 103–104.
  2. Городиський Ю. Особливості астрометричних методик при вимірюваннях геомагнітного схилення // Нові геофізичні технології прогнозування та моніторингу геологічного середовища.: Матеріали наукової конференції Пам’яті Т.З.Вербицького та Я.С.Сапужака. (Львів, жовтень 2007). – Л., 2007. – С.17-19
  3. Newitt L.R., Barton C.E., Bitterly J. Guide for Magnetic Repeat Station Surveys. – Boulder: IAGA, 1996. – 112.