сонячна активність

Архітектура інтелектуальної системи дослідження параметрів космічної погоди

Проаналізовано предметну область та визначено основні функції інтелектуальної системи дослідження параметрів космічної погоди. Розроблено модель статичної структури інтелектуальної системи, а також змодельовано її динамічні аспекти, побудовано архітектуру інтелектуальної системи дослідження параметрів космічної погоди на основі дворівневої моделі «клієнт—сервер». Наукова новизна отриманих результатів полягає у розробленні моделі інтелектуальної системи дослідження параметрів космічної погоди.

Вплив сейсмічних процесів, Сонця і Місяця на малі зміни координат GNSS-станцій

Мета. Для вдосконалення визначення змін координат GNSS-станцій важливо з’ясувати, як на значення цих змін впливають процеси, які відбуваються в навколоземному просторі. Для опису таких процесів можна використати показник сейсмічної активності, показник інфразвуку та щоденну кількість спалахів на Сонці. У зв’язку з цим метою цієї роботи є дослідження впливу перелічених вище процесів на малі зміни координат GNSS-станцій. Методика.

Вікові цикли сейсмічності Землі та сонячної активності

У доповіді наведено деякі результати багаторічних досліджень зв'язку сейсмічності Землі з сонячною і геомагнітною активністю з використанням баз світових центрів даних сонячної активності і сейсмічності Землі.

Динаміка сонячної активності та варіацій геомагнітного поля і його екологічної збуреності

В роботі аналізується динаміка сонячної активності та пов’язаних з нею варіацій геомагнітного поля і його екологічної збуреності на території України. Показано, що сонячна активність стосовно циклів з періодами у 100–200 років сьогодні знаходиться у стані переходу до спаду. Досліджено взаємозв’язок квазідворічних варіацій сонячної та геомагнітної активностей. Показано, що величина екологічної збуреності геомагнітного поля на території України не перевищує норму.

Аналіз розподілу землетрусів району Вранча в межах 11-річного циклу сонячної активності

Розглянуто особливості розподілу кількості землетрусів і сумарної виділеної сейсмічної енергії для 3-х глибинних шарів фокальної зони Вранча (1– до 40 км, 2 – 70–140 км, 3 – >140 км) в межах 11-річного циклу сонячної активності (СА) для двох часових інтервалів – 1701–2006 рр. і 1928–2006 рр. Встановлено, що на циклічних кривих розподілу кількості землетрусів і сумарної виділеної сейсмічної

Про кореляційний зв'язок геодезичних і геосейсмічних процесів

Досліджено кореляційний зв'язок між значеннями геодезичних координат, отриманих за допомогою GPS-спостережень і даними, які описують локальний стан земної поверхні і навколоземного простору. Для виявлення можливого зв'язку між мінливістю геодезичних координат і параметрами, які описують