Про кореляційний зв'язок геодезичних і геосейсмічних процесів

1
Національний університет “Львівська політехніка”

Досліджено кореляційний зв'язок між значеннями геодезичних координат, отриманих за допомогою GPS-спостережень і даними, які описують локальний стан земної поверхні і навколоземного простору. Для виявлення можливого зв'язку між мінливістю геодезичних координат і параметрами, які описують

1. Янків-Вітковська Л.М., Савчук С.Г., Паучок В.К. До питання аналізу систематичних похибок координат перманентної GPS станції SULP. // Вісник геодезії і картографії. – К., 2007. – № 5. – 
С. 9–13. 
2. Янків-Вітковська Л.М., Савчук С.Г., Паучок В.К. Дослідження динаміки змін координат перма¬нентних GPS станцій // Вісник геодезії і картографії. – К., 2008. – № 1. – С. 7–12. 
3. Фридман А.М., Поляченко Е.В., Насырканов Н.Р. О некоторых корреляциях в сейсмодинамике активности Земли // УФН. – 2010. – № 3. – С. 303–312. 
4. Иванов В.В. Периодические колебания погоды и климата // Успехи физических наук. – 2002. – Т. 172, № 7. – С. 777–811. 
5. Акасофу С.И., Чепмен С. Солнечно-земная физика. – М.: Мир, 1975. 
6. Кременецький І.А., Черемних О.К. Космічна погода: механізми і прояви. – К.: Наукова думка, 2009. 
7. ПарновскийА.С., Ермолаев Ю.И., Жук И.Т. Космическая погода: история исследования ипрогнозирование // Космічна наука і технологія. – 2010. – Т. 16. – № 1. – С. 90–99. 
8. Янків-Вітковська Л.М.. Прогнозування впливу іоносфери на часові зміни координат перманентних GPS станцій. Геодезія, картографія і аерофотознімання. – Львів. – 2009. – Вип. 72. – С. 35–41. 
9. Янків-Вітковська Л.М. Дослідження динаміки змін координат геодезичних пунктів для прогнозування закономірностей їхнього механічного переміщення // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. – Львів. – 2010. – С. 117–124. 
10. Янків-Вітковська Л.М. Дослідження динаміки змін координат GPS-станцій для прогнозування їх точності // Геодезія, картографія і аерофотознімання. – Львів. – Вип. 74. – 2011. – С. 77–82. 
11. Матвійчук Я.М. Регуляризована ідентифікація динамічних прогностичних макромоделей / Я.М. Матвійчук, В.К. Паучок // Теоретична електротехніка. – 2003. – Вип. 57. – C. 13–18. 
12. Матвійчук Я.М., Савула М.М. Паучок В.К. Модель впливу харчування та сонячної активності на захворюваність на туберкульоз // Інфекційні хвороби. № 4, 2010. – С. 43–49. 
13. Паучок В.К. Регуляризована ідентифікація математичних макромоделей процесів і систем різної природи: Автореф. дис. … канд. техн. наук. – Львів, 2010. – 16 с.