аномалії електропровідності

Сучасні магнітотелуричні дослідження Українських Карпат

Для дослідження глибинної будови південного заходу Українських Карпат, де розташована Карпатська аномалія електропровідності, в 2015 та 2020 роках проведені сучасні синхронні магнітотелуричні дослідження за  профілями: Мукачеве-Сколе, Середнє-Бориня та Карпатський в двадцяти трьох пунктах та отримано просторово-часову картину розподілу геомагнітних варіацій та електричного поля на поверхні Землі, за якою можна оцінити електропровідність та геоелектричну структуру регіону.

Регіональні аномалії високої електропровідності австралійського континенту і епіцентри землетрусів

Аналізуються осьові частини аномалій електропровідності і епіцентри землетрусів австралійського континенту. Автор робить припущення щодо якісного зв'язку між епіцентрами землетрусів і регіональними аномаліями електропровідності.

Тектонічні землетруси району Донбаської аномалії електропровідності, їх можливі зв'язки

Розглянута можлива природа аномальної електропровідності ДДЗ і Донбасу. Приведений детальний опис матеріалів Новодарьевського і Ровеньковського землетрусів. Автор робить припущення, що одним з можливих спускових механізмів може бути присутність графітових утворень і порово-тріщинних масивів сприяючих звільненню сейсмічної енергії, що накопичилася, у вигляді землетрусів.

Криворізький землетрус 14 січня 2011 р.

Розглянуто геолого-геофізичні умови району Криворізьких землетрусів в області, обмеженій координатами: φ=47,45÷48,60 N, λ=32,5÷34,150 E. Наведено детальний огляд матеріалів землетрусу 14 січня 2011 р. Автор робить припущення, що одним із спускових механізмів для місцевих землетрусів може бути наявність графітових плівок та утворення тріщинно-порових зон у гірських породах.

Корові провідники та астеносфера в Карпатському регіоні

Карпатська аномалія електропровідності (КАЕ) простежена шляхом побудови та аналізу векторів індукції: оцінена максимально можлива глибина залягання (20-25 км) і інтегральна провідність (порядку 108 См×м). Істинна глибина визначається методами зондування: МТЗ над віссю КАЕ виконано тільки на двох ділянках, на яких властивості КАЕ виявилися різними. Електрична астеносфера в Паннонському басейні починається на меншій глибині (50-100 км), ніж на платформах (100-250 км), але результати неточні, подекуди суперечливі.

Сучасні дослідження геофізичних параметрів літосфери Східноєвропейської платформи

Аналіз аномалій високої електропровідності тектонічно стабільних регіонів показав, що на древніх платформах, які раніше відносили до асейсмічнимих, рідко, але відбуваються катастрофічні землетруси з високою інтенсивністю. Висунуто припущення, що місця концентрації епіцентрів землетрусів часто вишиковуються уздовж зон осьових частин регіональних аномалій електропровідності і в цих випадках вони можуть мати спільну природу походження.

Аномалії електропровідності в зонах анортозітового і лужного магматизму Українського щита

Розглянуто зв'язок аномалій електропровідності з окремими частинами Коростенського, Корсунь-Новомиргородського і Східно-Приазовського масивів анортозитів і лужних порід. Передбачається, що формування цих масивів пов'язано з трансформними розломними зонами: протерозойскої регіональної - Херсон-Смоленськ, на сучасному етапі проявленої у Звенигородсько-Анновській та Кіровоградській; Грузько-Еланчікській; Звіздаль-Залесській. Вони є зонами розвантаження глибинного флюїду, що надходить з нижньої мантії і ініціює плавлення у верхній мантії.

Тривимірна геоелектрична модель земної кори та верхньої мантії Добрузького регіону

Мета. Метою досліджень є створення тривимірної геоелектричної моделі земної кори та верхньої мантії та отримання відповідей на деякі питання глибинної будови і геодинаміки Північної Добруджі та Перед-Добрузького прогину. Методика. Методика включає в себе докладний аналіз глибинної будови регіону на основі результатів моделювання 3D експериментальних електромагнітних даних і пошуку взаємозв'язків між аномаліями електропровідності в земній корі і верхній мантії та вогнищами сей­смічних подій.