Корові провідники та астеносфера в Карпатському регіоні

2013;
: pp. 305 - 307
https://doi.org/10.23939/jgd2013.02.305
Надіслано: Серпень 09, 2013
1
Інститут геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України
2
Інститут геофізики імені С. І. Субботіна НАН України
3
Інститут геофізики імені С. І. Субботіна НАН України

Карпатська аномалія електропровідності (КАЕ) простежена шляхом побудови та аналізу векторів індукції: оцінена максимально можлива глибина залягання (20-25 км) і інтегральна провідність (порядку 108 См×м). Істинна глибина визначається методами зондування: МТЗ над віссю КАЕ виконано тільки на двох ділянках, на яких властивості КАЕ виявилися різними. Електрична астеносфера в Паннонському басейні починається на меншій глибині (50-100 км), ніж на платформах (100-250 км), але результати неточні, подекуди суперечливі. Робота обґрунтовує доцільність Проекту синхронних ЕМ-спостережень уздовж осі КАЕ та на віддалі з упором на МТЗ і магнітний тензор.

1.    Бондаренко А.П., Билинский А.И., Седова Ф.И. Геомагнитные вариации в Советских Карпатах. – Киев: Наук. Думка. – 1972. – 114 с.
2.    Рокитянский И.И. Фундаментальные модели аномалий электропроводности (1-D, 2-D) // 
Геофиз. журн. – 1988. – Т. 10, № 3. – С. 21-28.
3.    Рокитянский И.И., Ингеров А.И. Электромагнитные исследования Карпатской аномалии электропроводности // Геофиз. журн. –1999. – Т. 21, № 4. – С. 59-70.
4.    Adam A., Ernst T., Jankowski J., Jozwiak W., Hvoz¬dara M., Szarka L., Wesztergom V., Logvinov I., Kulik S. Electromagnetic induction profile (PREPAN95) from the East European Platform (EEP) to the Pannonian basin // Acta Geod. Geoph. Hung. – 1997. – V. 32, № 1-2. – P. 203-223.
5.    Adam A., Vero J., Wallner A. Regional properties of geomagnetic induction arrows in Europe // Acta Geod., Geoph. et Mont. – 1972. – V. 7, № 3-4. – Р. 251-287.
6.    Calota F., Calton J., Jonescu A., Soare A., Steflea V. Inregistrari de variati geomagnetice pe teritoriuls Pomaniei. P.I // Stud. Cere. Geol. Geof. Geogr., Ser Geof. – 1971. – V. 9. – P. 323-331.
7.    Jankovski J. Short-period variations of the Earth’s magnetic field on the territory of Poland and their relations to deep substratium structure // Acta Geophys. Polonica. – 1965. – V. 13. – P. 85-105.
8.    Jankovski J., Tarlovski Z., Praus O., Pecova J., Petr V. The results of deep geomagnetic sounding in the West Carpathians // Geophes. J.R. Astr. Soc. – 1985. – V. 80. – P.561-574.
9.    Praus O. Electric conductivity of the Earth in Czechoslovakia studied by magnetotelluric and geomagnetic methods // Geophys. Final report XV Ass.IGGU. Praha: Acad., 1971. – P.162-186.
10.    Wiese H. Geomagnetische Tiefentellurik. – Berlin: Akademie Verlag, 1965. – 146 p.