вибух

Ототожнення вибухів у Карпатському регіоні України за ознакою схожості їхніх хвильових форм

Запропоновано використовувати критерій схожості хвильових форм на одній і тій самій станції для ототожнення вибухів, що відбуваються у гірничовидобувних кар’єрах карпатського регіону України. Наведено приклад ототожнення вибухів з епіцентрального району Довге-Іршава, що відбувалися там впродовж 2005–2007 років. Зроблено висновок про ефективність критерію і доцільність його викорис­тання з метою очищення каталогів місцевих землетрусів від вибухів.

Сейсмічність центральної частини Українського щита у період з 2007 по 2013 роки

Мета. Метою досліджень є виконання порівняльного аналізу форм записів та спектрограм землетрусів і вибухів в кар’єрах і шахтах, розташованих в межах Криворізького залізорудного басейну (Кривбас) для встановлення ознак сейсмічних подій різної природи цього регіону з Mb ≥ 3,0.Методика. За літературними джерелами проаналізовано питання впливу зовнішніх факторів на виникнення локальних землетрусів на платформній території Західно-Інгулецько-Криворізько-Кременчуцької шовної зони, яка є джерелом сейсмічності в центральній частині Українського щита.

Використання даних інфразвукових вимірювань в Україні для ідентифікації вибухів та землетрусів

Мета. Метою досліджень є визначення можливості використання інфразвукових вимірювань, що проводяться в Україні для верифікації зареєстрованих сейсмічних подій, та застосування інфразвукового методу як одного з критеріїв їх ідентифікації. Методика. Реєстрація сейсмічних та інфразвукових сигналів проводилася за допомогою геофізичної мережі Головного центру спеціального контролю (ГЦСК). Для реєстрації інфразвуку використовувалися малоапертурні акустичні системи групування, що дозволяють проводити направлений моніторинг явищ.