Сейсмічність центральної частини Українського щита у період з 2007 по 2013 роки

2014;
: pp. 144-158
https://doi.org/10.23939/jgd2014.01.144
Надіслано: Травень 23, 2014
1
Інститут геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України
2
Інститут геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України
3
Головний центр спеціального контролю НКАУ
4
Інститут геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України
5
Інститут геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України

Мета. Метою досліджень є виконання порівняльного аналізу форм записів та спектрограм землетрусів і вибухів в кар’єрах і шахтах, розташованих в межах Криворізького залізорудного басейну (Кривбас) для встановлення ознак сейсмічних подій різної природи цього регіону з Mb ≥ 3,0.Методика. За літературними джерелами проаналізовано питання впливу зовнішніх факторів на виникнення локальних землетрусів на платформній території Західно-Інгулецько-Криворізько-Кременчуцької шовної зони, яка є джерелом сейсмічності в центральній частині Українського щита. Виконано аналіз та синтез накопичених протягом 2009 – 2013 рр. В Інституті геофізики НАН України та Головному центрі спеціального контролю даних про місцеві сейсмічні події в районі м. Кривий Ріг з метою встановлення їх природи. Розглянуто тектонічні особливості структури земної кори центральної частини Українського щита за результатами геологічних та геофізичних досліджень та буріння Криворізької надглибокої свердловини НГ-8.Результати. Показано, що записи землетрусів 25 грудня 2007 р., 14 січня 2011 р. та 23 червня 2013 р. є подібними між собою і, за деякими ознаками, відрізняються від записів вибухів. Зіставляючи сейсмограми і спектрограми цих трьох подій, виявлено лише незначну різницю в амплітуді LR-хвилі на NS-компоненті, яка, можливо, спричинена різною глибиною їх вогнищ.Наукова новизна. Встановлені ознаки сейсмічних подій різної природи дають змогу виділяти тектонічні землетруси на фоні техногенних і сейсмічних подій техногенно-природного характеру.Практична значущість. Попередні результати показують, що першочерговими кроками слід передбачити негайний розвиток моніторингової мережі сейсмічних спостережень, здатних телесейсмічними методами локалізувати райони сучасної активізації тектонічних структур, які супроводжуються землетрусами різної величини і сейсмічною емісією. Створена мережа дозволить вживати спеціальні заходи зі стабілізації геологічного середовища і розробити науково обґрунтовані способи видобутку залізної руди із забезпеченням їх ефективності та рентабельності, що дасть можливість мінімізувати майбутні катастрофічні наслідки від порушення еколого-геологічної обстановки.

 1. Азаров Н.Я., Анциферов, А.В., Шеремет Е.М., Глевасский Е.Б., Есипчук К.Е., Кулик С.Н., Бурахович Т.К., Пигулевский П.И., Николаев Ю.И., Николаев И.Ю., Сетая С.Д., Захаров В.В., Курлов Н.К. Геолого-геофизическая модель Криворожско-Кременчугской шовной зоны Украинского щита. – К.: Наук. думка, 2006. – 196 с.
 2. Андрущенко Ю.А. Контроль промислових та аварійних вибухів на території України сейсмічними станціями Головного центру спеціального контролю // Геофиз. журн. – 2006. – 28, № 3. – С. 110–115.
 3. Андрущенко Ю.А., Кутас В.В., Кендзера А.В., Омельченко В.Д. Результаты сейсмических наблюдений на Восточно-Европейской платформе в районах Волыно-Подолии и Украинского щита в 2005–2011 гг. // Сейсмо­логический бюллетень Украины за 2010 год. – Севастополь. – НПЦ «ЭКОСИ-Гидрофизика», 2011. – С. 42–52.
 4. Андрущенко Ю.А., Кутас В.В., Кендзера А.В., Омельченко В.Д. Слабые землетрясения и промышленные взрывы, зарегистрированные на Восточно-Европейской платформе в пределах территории Украины 2005–2010 гг. // Геофиз. журн. – 2012. – 34, № 3. – С. 49 – 60.
 5. Андрущенко Ю.А., Кутас В.В., Кендзера А.В., Омельченко В.Д., Калитова И.А. Локальные землетрясения на Ураинском щите // Геофиз. журн. – 2013. – 35, № 6. – С. 116 – 129.
 6. Бородулин М.А., Байсарович М.Н. Модель литосферы Украинского щита по материалам ОГТ // Геофиз. журн. – 1992. – 14, № 4. – С. 57–66.
 7. Гинтов О.Б. Зоны разломов Украинского щита. Влияние процессов разломообразования на формирование структуры земной коры // Геофиз. журн. – 2004. – 26, № 3. – С. 3–24.
 8. Гуфельд И.А. Сейсмический процесс. Физико-химические аспекты. – Королев: ЦНИИМам, 2007. – 160 с.
 9. Гуфельд И.А., Матвеева М.И. Барьерный эффект дегазации и деструктуризация Земной коры // Докл. РАН. – 2011. – 438, №2. С. 253–257.
 10. Державна геологічна карта України. Масштаб 1: 200000. Аркуш L-36-IV (Кривий Ріг)/ Укладачі: В.В. Захаров, А.В. Мартинюк, Ю.М. Токар. – Київ: Геоінформ, 2002. – 101 с.
 11. Кендзера О.В., Гурова І.Ю., Андрущенко Ю.А., Амашукелі Т.А., Лісовий Ю.В. Землетрус 12.03.2006 року в Житомирській області // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2007. – Вип. № 42. – С. 66 – 69.
 12. Кендзера А.В. Юго-западные регионы Восточно-Европейской платформы // Землетрясения и микросейсмичность в задачах современной геодинамики Восточно-Европейской плат­формы / Под ред. Шарова Н.В., Маловичко А.А., Щукина Ю.К. Кн. 1. Землетрясения. – Российская Академия наук Геофизическая служба, Карельский научный центр Институт геологии. – Петрозаводск; 2007. – С. 310 – 327.
 13. Кендзера А.В., Старовойт О.Е., Омельченко В.Д., Надежка Л.И., Вольфман Ю.М., Габсатарова И.П., Пивоваров С.П., Лесовой Ю.В. Криво­рожское землетрясение 25 декабря 2007 г. Инструментальные данные. // Геофиз. журн. – 2012. – 34, № 2. – С. 60–71.
 14. Криворожская сверхглубокая скважина СГ-8. – Донецк: Ноулидж, 2011. – 555 с.
 15. Кутас В.В., Омельченко В.Д., Кендзера А.В., Дрогицкая Г.М., Калитова И.А. Сейсмичность западной части Восточно-Европейской плат­формы в пределах Украины // Геофиз. журн. – 2007. – 29, № 5. – С. 59–72.
 16. Кутас В.В., Омельченко В.Д., Дрогицкая Г.М., Калитова И.А. Криворожское землетрясение 25 декабря 2007 г. // Геофиз. журн. – 2009. – 31, № 1. – С. 42–52.
 17. Кутас В.В., Андрущенко Ю.А., Омельченко В.Д. Глубинное строение земной коры в районе Криворожской структуры по геолого-геофизи­ческим данным и влияние техногенного фактора на проявление локальной сейсмич­ности // Геофиз. журн. – 2013. – 35, № 3. – С 156–165.
 18. Мечников Ю.П. Тектонофизическая модель // Криворожская сверхглубокая скважина СГ-8. – Донецк: Ноулидж, 2011. – С. 334–335.
 19. Мирзоев К.М., Негматуллаев С.Х., Симпсон Д., Соболева О.В. Возбужденная сейсмичность в районе водохранилища Нурекской ГЭС. – Душанбе; М.: Дониш. 1987. – 403 с.
 20. Мирзоев К.М., Николаев А.В., Лукк А.А, Юнга С.Л. Наведенная сейсмичность и возмож­ности регулируемой разрядки напряжений в земной коре // Физ. Земли. – 2009. – № 10. – С. 49–68.
 21. Николаев А.В. Усиление региональной локальной сейсмичности, связанное с заполнением крупных водохранилищ. // Новейшая текто­ника, новейшие отложения и человек. – Сб. 5. – М.: МГУ. – 1973. – С. 194 – 206.
 22. Николаев А.В. Сейсмические опасности // Наве­денная сейсмичность. – М.: Наука. – 1994 – С. 139–164.
 23. Профиль ГСЗ Путивль-Кривой Рог через сверх­глубокие скважины Украины / Чекунов А.В., Кившик Н.К., Харитонов О.М. и др. // Геофиз. журн. – 1992. – 14. – № 1. – С. 3–10.
 24. Пустовитенко Б.Г., Кульчицкий В.Е., Пусто­витенко А.А., Скляр А.М.. Инстру­ментальные и макросейсмические данные о процессах в очаговой зоне Криворожского землетрясения 25 декабря 2007 г. // Геофиз. журн. – 2010. – 32, № 2. – С. 75–97.
 25. Пустовитенко Б.Г., Пустовитенко А.А., Капи­танова С.А. Процессы в очаговой зоне Криво­рожского землетрясения 25 декабря 2007 г. // Сейсмологический бюллетень Украины за 2010 год. – Севастополь. – НПЦ «ЭКОСИ-Гидрофизика», 2011. – С. 17–22.
 26. Свидлова В.А., Бондарь М.Н. Каталог и подробные данные о сейсмических событиях центральной и северо-восточной части Украины за 2010 г. // Сейсмологический бюллетень Украины за 2010 год. – Сева­стополь: – НПЦ «ЭКОСИ-Гидрофизика», 2011. – С. 109–114.
 27. Скляр А.М., Князева В.С. Макросейсмические данные криворожского землетрясения 14 ян­варя 2011 г. // Сейсмологический бюллетень Украины за 2011 год. – Севастополь: НПЦ «ЭКОСИ-Гидрофизика», 2012 – С. 59 – 61.
 28. Тектонічна карта України. – 1 : 1 000 000 / Гол. ред. С.С. Круглов, Д.С. Гурський. – К.: Укр.-ДГРІ, 2007.
 29. Экологическая геология Украины. Справочное пособие / Отв. Редактор Е.Ф. Шнюков. – К.: Наукова думка. – 1993. – 407 с.
 30. Jeffreys H., Bullen K.E. Seismological Tables. – London: Britsh Association Seismological Committee. 1940. – 145 p.
 31. Kennett B.L.N. (ed.). IASPEI-1991 Seismological Tables. – Research School of Earth Sciences Australian National University. – Canberra, 1991. – 143 p.
 32. Thybo H., Janic T., Omelchenko V.D., Grad M., Garetsky R.G., Belinsky A.A., Karatayev G.I., Zlotski G., Knudsen M.E., Sand R., Yliniemi J., Tiira T., Luosto U., Kominaho K., Giese R., Guterch A., Lund C.-E., Kharitonov O.M., Ilchenko T.V., Lysynchuk D.V., Skobelev V.M., Doody J.J. Upper lithospheric seismic velocity structure across the Pripyat Trough and the Ukrainian Shield along the Eurobridge’ 97 profile // Tectonophysics, v. 371, issues 1–4. – 2003. – P. 41 – 80.