квазігеоідні висоти

Визначення регіонального квазігеоїда з арктичного гравітаційного проекту

Мета Досліджено вивчення квазігеоідних обчислень на основі регіональних гравіметричних даних та різних типів неортогональних базисних функцій. Коли вимірювання з обмежених областей поверхні Землі доступні, глобальні сферичні гармоніки втрачають свою ортогональність в обмеженій області, тому визначення коефіцієнтів моделі, як правило, за допомогою методу найменших квадратів, чисельно нестійке. Незважаючи на це, існує спеціальне рішення рівняння Лапласа для ситуації сферичної шапки, коли граничні умови є доречними. Методи.

Про точність обчислення основних характеристик гравітаційного поля Землі

Мета. Основною метою роботи є дослідження вимог щодо точності обчислення характеристик гравітаційного поля Землі (висот квазігеоїда та складових відхилень прямовисних ліній) на основі аналізу методів та чинних вимог до визначення цих характеристик.Методика. Гравіметричний метод є основним методом для визначення висот квазігеоїда і складових відхилень прямовисних ліній для суходолу і шельфових зон. Вихідними даними при цьому є результати гравіметричних знімань.

Місце геодезії та гравіметрії в комплексі наук про Землю

Метою публікації є оцінка і місце геодезії та гравіметрії у комплексі наук про Землю та вироблення рекомендацій щодо використання їх в різних галузях знань природничих наук. Постановка проблеми та її зв’язок з важливими науковими і практичними завданнями. У статті розглянуто деякі питання сучасного стану та перспективи розвитку геодезії та гравіметрії.