вуглеводні

Influence of the ignition system parameters on the ecological indicators of the automobile gas-fueled engine

The structure of the automobile service, since the beginning of the independence of Ukraine, has changed acutely. The number of private vehicles, the quality of service of which depends on the owner only, has increased.

ANALYSIS OF ECOLOGICAL SAFETY OF EMISSIONS FROM PRODUCTION OF CARBON PRODUCTS

The estimation of population health risk from carbon oxide and hydrocarbons waste influence of carbon producing enterprises is observed in this work. After analyzing ecological emissions safety of the carbon producing enterprises it was established that their activity belongs to the average level of risk and ability to get respiratory organs diseases, sight, cardiovascular and central nervous system diseases for old persons, pregnant women and children.

INFLUENCE OF PETROL AND PETROLEUM COMPONENTS’ VAPOURS ON HUMAN ORGANISM

The work deals with the analysis of sources and ingression of petroleum vapours into environment, as well as with petrol losses and the dependence of the vapours concentration on the tank volume and the ambient temperature. The concentration of petroleum vapours at the petrol station and the individual risk of hazard level have been calculated. The chemical composition of petrol is shown, toxicity of its components and their influence on the human organism as a whole are analyzed.

Особливості динаміки магнітного поля в Передкарпатському прогині

Представлені результати вивчення часових змін локального магнітного поля в Передкарпатському прогині. Виявлені локальні динамічні аномалії амплітудою від 2 до 7 нТл/рік приурочені до регіональних розломів і крайових частин окремих тектонічних зон і підзон, а також до родовищ вуглеводнів.

Результати магніторозвідки та капаметрії ґрунтового шару на Орховицькому нафтогазовому родовищі у Передкарпатському прогині

Представлені результати магнітних досліджень проведених на Орховицькому нафтогазовому родовищі у Передкарпатському прогині. Аналізуються особливості структури локального магнітного поля та магнітної сприйнятливості ґрунтового покриву.

Досвід магнітометричних досліджень над родовищами вуглеводнів у Передкарпатському прогині, Україна

Аналізуються результати магнітних досліджень над родовищами вуглеводнів у Зовнішній зоні Передкарпатського прогину. Над родовищами нафти та газу виявлені статичні та динамічні магнітні аномалії, які контролюються розломною тектонікою. Зроблений висновок про генетичний зв’язок між локальними магнітними аномаліями та нафтогазоносністю.

Термодинамічні і гідрогеологічні умови формування вуглеводневих родовищ Причорноморського водонапірного басейна

Мета. Встановлення зв’язку між термодинамічними умовами утворення вуглеводневих сумішей з зонами аккумуляції вуглеводневих відкладів. Методика. Для розрахунку рівноважних глибин ми використовували виключно хімічний склад газів родовищ вуглеводнів, перерахованих на елементи. В дослідженнях підземних вод, вільних і водорозчинених газів використовувались методи хімічного, кількісного спектрального і атомно-абсорбційного аналізів, а також газова хроматографія. Результати.