структуроутворення

Дослідження структуроутворення в кальційфосфатосилікатних склокристалічних покриттях для дентального протезування

Обґрунтовано перспективність створення біоактивних склокристалічних покриттів по сплавах титану як імплантатів для дентального протезування зі скороченим терміном зрощування з кістковою тканиною. Досліджено особливості формування структури кальційфосфатосилікатних стекол на початкових етапах зародкоутворення.

Структура і динаміка зон горизонтального зсуву (за результатами фізичного моделювання і польових досліджень

Наведено результати досліджень (передусім шляхом фізичного моделювання) поширених текто­нічних процесів – утворення та розвитку зон горизонтального зсуву (ЗГЗ). Як пластично-в’язкі модельні матеріали використано спеціальні пасти з регульованими реологічними характеристиками, що дало змогу відтворити процеси крихкого руйнування та пластичних деформацій гірських порід, а також процеси перехідних типів.

Структура, динаміка і сейсмотектоніка скидових зон (за результатами фізичного моделювання та польових досліджень) Частина 1: Фізичне моделювання.

Мета. Метою роботи є представити та проаналізувати результати фізичного моделювання і польових досліджень процесів утворення, розвитку, а також сучасної геодинамічної та сейсмотектонічної активності зон субвертикального зсуву (ЗСВЗ), зокрема, скидової кінематики. Методика. Фізичне моделювання проведено на спеціальній моделювальній установці для кутів падіння розриву 75°, 60° і 45°. Як пластично-в’язкі модельні матеріали для нього використано спеціальні пасти на основі глини.

Структура, динаміка і сейсмотектоніка скидових зон (за результатами фізичного моделювання та польових досліджень) частина 2: Польові дослідження

Мета. Мета роботи — представити та проаналізувати результати фізичного моделювання і польових досліджень процесів утворення, розвитку, а також сучасної геодинамічної та сейсмотектонічної активності зон субвертикального зсуву (ЗСВЗ), зокрема, скидової кінематики. Методика. Фізичне моделювання проведено на спеціальній моделювальній установці для кутів падіння розриву 750, 600 і 450. Як пластично-в’язкі модельні матеріали для нього використано спеціальні пасти на основі глини.