зона вільної торгівлі

Оцінка відповідності стандартам якості у європейському союзі

Спрямовано увагу на проблеми забезпечення процедури оцінки відповідності європейським стандартам якості, на котрі активно переходять у зв’язку із гармонізацією вітчизняної системи стандартів. Розглянуто необхідність оцінювання відповідності в іноземному сертифікаційному центрі для отримання подальшої можливості реалізації продукції на ринках збуту ЄС. Досліджено актуальну ситуацію у галузі стандартизації, технічного регулювання та оцінювання відповідності в Україні, котрі перебувають у фазі модернізації та реформування.

Зростання впливу Східного партнерства на трансформаційні процеси в Україні

Проаналізовано Україну як одного з ключових членів Східного партнерства. Зазначено, що Україні необхідно модернізувати економіку та зміцнити свої позиції як на ринку Східної Європи, так і в Європейському Союзі. Наголошено, що Україна повинна здійснити інституційні реформи та раціонально керувати коштами, що надані Європейським Союзом. Також наголошується, що Україні слід створити сприятливі умови для іноземних інвесторів, полегшити умови ведення бізнесу, сприяти захисту інтелектуальної власності.