Зростання впливу Східного партнерства на трансформаційні процеси в Україні

https://doi.org/10.23939/shv2017.02.071
Надіслано: Жовтень 23, 2017
Прийнято: Листопад 21, 2017
1
Lviv Polytechnic National University
2
Lviv National Polytechnic University

Проаналізовано Україну як одного з ключових членів Східного партнерства. Зазначено, що Україні необхідно модернізувати економіку та зміцнити свої позиції як на ринку Східної Європи, так і в Європейському Союзі. Наголошено, що Україна повинна здійснити інституційні реформи та раціонально керувати коштами, що надані Європейським Союзом. Також наголошується, що Україні слід створити сприятливі умови для іноземних інвесторів, полегшити умови ведення бізнесу, сприяти захисту інтелектуальної власності. Для того, щоб успішно розвиватися, українська держава потребує послідовного вирішення багатьох внутрішніх проблем та може використовувати досвід інших Центральноєвропейських держав (зокрема, Польщі).

Ease of Doing business in Ukraine. World Bank Group. Отримано з http://www.doingbusiness.org/data/ exploreeconomies/ ukraine

Polsko-białorusko-ukraińska współpraca ponad granicami – transgraniczna rozgrzewka. (n. d.). Отримано з http://www.ewt.gov.pl/strony/wiadomosci/polsko-bialorusko-ukrainska-wspolpraca-ponad-granicami-transgraniczna-rozgrzewka/

Sadowski, R. (2016). Poważne ostrzeżenie MFW wobec Ukrainy. Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia. Отримано з https://www.osw. waw.pl/pl/publikacje/analizy/2016-02-17/powazne-ostrzezenie-mfw-wobec-ukrainy

Szeligowski, D. (2016a). Referendum w Królestwie Niderlandów: co oznacza  “nie” dla umowy stowarzyszeniowej z Ukrainą? Biuletyn PISM, 27.

Szeligowski, D. (2016b). Wpływ DCFTA na modernizację ukraińskiej gospodarki. Biuletyn PISM, 34. Отримано з http://www.pism.pl/publikacje/biuletyn/nr-34-1384