енергозбереження

ДОСЛІДЖЕННЯ КІНЕТИКИ ТА МЕТОДУ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ В ПРОЦЕСІ СУШІННЯ ЦУКАТІВ З ГРУШ

Досліджено кінетику сушіння гарячих (80°С) та холодних (20°С) цукатів з груш. В результаті узагальнення дослідних даних знайдені коефіцієнт сушіння та виведена аналітична залежність для розрахунку часу сушіння. Отримані експериментальні дані зміни температури теплового агенту за висотою шару цукатів.

Особливості впровадження та розвитку циркулярної економіки в Україні

Розкрито сутність концепції «циркулярної економіки», проаналізовано основні циркулярні бізнес-моделі, їх сутність та переваги в практичному застосуванні на основі дослідження досвіду їх впровадження та використання на міжнародних та вітчизняних підприємствах. Встановлено особливості впровадження принципів циркулярної економіки в Україні на основі аналізування джерел фінансування інноваційної діяльності та частки інноваційних підприємств у загальному обсязі. Обґрунтовано доцільність впровадження енергоефективних та енергозберігаючих технологій на вітчизняних підприємствах.

Автоматизована система моніторингу та планування заходів підвищення енергоефективності машинобудівного підприємства

Описана математична модель аналізу ефективності енергетичних витрат машинобудівного підприємства (залежно від типу та обсягу продукції, обсягів споживання окремих видів енергоресурсів в умовах конкретних виробничих процесів тощо). Наведено методологію та математичну модель планування заходів щодо модернізації виробничих процесів промислового виробництва. Запропоновано здійснювати оцінку ефективності енергозберігаючих заходів шляхом розрахунку відношення зниження вартості енергоспоживання до вартості будівельно-монтажних робіт та матеріалів, пов’язаних з впровадженням цих заходів.

NEW INDICATOR FOR LIFE CYCLE GREENHOUSE GASES EMISSION ASSESSMENT OF HOUSEHOLD REFRIGERATING APPLIANCES

Method of eco-energy analysis of household refrigerating appliances based on life cycle GHG emission assessment is presented. New eco-energy efficiency indicator is proposed. Calculation the eco-energy efficiency indicator and traditional energy efficiency index for three household refrigerators has been performed. It was shown the qualitative difference in results of comparison these indicators for analyzed refrigerators. 

Економія енергії завдяки побутовим пристроям очищення водопровідної води

Вода – єдина рідина, що використовується в їжі людини, яка представляє різні процеси виробництва та транспортування. Всі харчові рідини фактично потребують процесів виробництва та очищення в контрольованих середовищах, а також транспортування перевізниками. А воду, крім того, що процес її виробництва простіший, можна постачати як розподільними мережами, так і шляхом транспортування перевізниками. В останні роки споживання пляшкової води значно зросло не тільки для потреб здоров’я, але й для інших потреб.

Design of a short-time energy saving tank for light weight electric transport vehicles

Запропоновано підхід до проектування резервуару для колеса електромобіля, який має коротку енергозбережну дію. Обґрунтовано, що новий продукт буде не лише енергозбережним, але й дасть змогу зекономити потужність під час гальмування та набирання швидкості. Для проектування обрано спеціалізовані бібліотеки ПЗ CATIA, оскільки вони є найвідповіднішими для розв’язку питань машинобудування.