ґрунтовий покрив

USE OF MODIFIED ADSORBENTS TO REMOVE PESTICIDES FROM WASTEWATER

The migration of highly concentrated pesticide solutions in the soil has been experimentally studied. A mathematical model of the diffusion process in the soil environment has been developed. Based on the mathematical model, a system of equations for calculating the duration and intensity of the process depending on environmental parameters was obtained. The dependence of the process velocity on the direction of the diffusion front is determined, and the diffusion coefficients, kinetic coefficients of the diffusion process and the diffusion front velocity were calculated.

INVESTIGATION OF MIGRATION OF HEAVY METALS IN THE SOIL ENVIRONMENT ON THE EXAMPLE OF COPPER SULFATE

The problem of permanent and prolonged pollution of soils by various kinds of pollutants, in particular heavy metals, was analyzed. Experimental investigations of penetration of copper sulfate into a vertical soil profile have been carried out. The adsorption capacity of the sandy environment of copper sulfate
was experimentally determined.

RESEARCH OF MIGRATION PATTERNS OF HEAVY METALS IN THE SOIL ENVIRONMENT IN THE AREA OF PHOSPHOGYPSUM STORAGE INFLUENCE

The paper is focused on the research of migration process of heavy metals in the soil environment in the area of phosphogypsum storage in Sumy region. In the profile of the gray forest soils the corresponding genetic horizons were identified. The various structures of compounds containing heavy metals were detected in the samples by the diffractometric analysis. The increased gross content of lead in comparison with the background concentration in allocated humus and illuvial horizons has been determined.

Інформативність ультрадетальних магнітних та магнітометричних досліджень при прогнозуванні та моніторингу геологічного середовища

Розглянуто основні аспекти вивчення інформативності ультрадетальних магнітних та магнітометричних досліджень. Основну увагу приділено аналізу інформативності магнетизму ґрунтового покриву. Наведено деякі приклади використання зазначеної інформації при вирішенні геологороз­відувальних, природоохоронних, сільськогосподарських завдань.

Assessing the Impact of Sumy Chp on Soil

The paper presents assessment of the impact of Sumy CHP when pollutants come into soils with atmospheric precipitation and filtration from the area of the ash and slug dump. Samples of snow were tested for the content of heavy metals and ash particles. Soil samples were tested for the content of heavy metals. The conducted research showed a high degree of soil contamination in the area of Sumy CHP influence.

Результати магніторозвідки та капаметрії ґрунтового шару на Орховицькому нафтогазовому родовищі у Передкарпатському прогині

Представлені результати магнітних досліджень проведених на Орховицькому нафтогазовому родовищі у Передкарпатському прогині. Аналізуються особливості структури локального магнітного поля та магнітної сприйнятливості ґрунтового покриву.

Магнітна сприйнятливість ґрунтів Карпат у долині річки Манявки

Мета. Вивчення магнетизму ґрунтового покриву гірських масивів Карпат та Передкарпаття при розв’язанні низки екологічних, ґрунтознавчих та геологорозвідувальних задач. У такому разі необхідною є інформація про магнітні властивості еталонних незмінених ґрунтових покривів на ділянках пошуків вуглеводнів, ерозійних процесів, забруднення довкілля. Попри значний об’єм даних про магнітні властивості ґрунтів України, що зібраний сьогодні, гірсько-лісові ґрунти Карпат залишаються доволі слабко вивченими.

Ефективність новітніх ґрунтових обстежень населених пунктів

На основі аналізу зіставлення сучасних і раніше виконаних досліджень грунту зроблені висновки про необхідність проведення детальних досліджень грунту, особливо для грошової оцінки землі.

Класифікація техногенних ґрунтів: сучасні методичні підходи

Проаналізовано і дано генетико-морфологічну оцінку існуючих класифікацій, що дасть можливість в майбутньому значно вдосконалити їх з урахуванням сучасних методичних підходів. Особливу увагу необхідно звернути на термінологію окремих таксономічних одиниць, використаних при класифікації техногенних грунтів.