ґрунтовий покрив

Інформативність ультрадетальних магнітних та магнітометричних досліджень при прогнозуванні та моніторингу геологічного середовища

Розглянуто основні аспекти вивчення інформативності ультрадетальних магнітних та магнітометричних досліджень. Основну увагу приділено аналізу інформативності магнетизму ґрунтового покриву. Наведено деякі приклади використання зазначеної інформації при вирішенні геологороз­відувальних, природоохоронних, сільськогосподарських завдань.

Результати магніторозвідки та капаметрії ґрунтового шару на Орховицькому нафтогазовому родовищі у Передкарпатському прогині

Представлені результати магнітних досліджень проведених на Орховицькому нафтогазовому родовищі у Передкарпатському прогині. Аналізуються особливості структури локального магнітного поля та магнітної сприйнятливості ґрунтового покриву.

Магнітна сприйнятливість ґрунтів Карпат у долині річки Манявки

Мета. Вивчення магнетизму ґрунтового покриву гірських масивів Карпат та Передкарпаття при розв’язанні низки екологічних, ґрунтознавчих та геологорозвідувальних задач. У такому разі необхідною є інформація про магнітні властивості еталонних незмінених ґрунтових покривів на ділянках пошуків вуглеводнів, ерозійних процесів, забруднення довкілля. Попри значний об’єм даних про магнітні властивості ґрунтів України, що зібраний сьогодні, гірсько-лісові ґрунти Карпат залишаються доволі слабко вивченими.

Ефективність новітніх ґрунтових обстежень населених пунктів

На основі аналізу зіставлення сучасних і раніше виконаних досліджень грунту зроблені висновки про необхідність проведення детальних досліджень грунту, особливо для грошової оцінки землі.

Класифікація техногенних ґрунтів: сучасні методичні підходи

Проаналізовано і дано генетико-морфологічну оцінку існуючих класифікацій, що дасть можливість в майбутньому значно вдосконалити їх з урахуванням сучасних методичних підходів. Особливу увагу необхідно звернути на термінологію окремих таксономічних одиниць, використаних при класифікації техногенних грунтів.

Сучасні проблеми здійснення моніторингу ґрунтового покриву України

Проаналізовано сучасні проблеми здійснення моніторингу грунтового покриву в Україні, а також намічені конкретні заходи щодо його удосконалення з урахуванням вітчизняного та зарубіжного досвіду.