Магнітна сприйнятливість ґрунтів Карпат у долині річки Манявки

2015;
: pp. 94 - 99
https://doi.org/10.23939/jgd2015.02.094
Надіслано: Вересень 10, 2015
1
Інститут геології Київського національного університету імені Тараса Шевченка
2
Карпатське відділення Інституту геофізики ім. С. І. Субботіна НАН України
3
Карпатське відділення Інституту геофізики ім. С. І. Субботіна НАН України

Мета. Вивчення магнетизму ґрунтового покриву гірських масивів Карпат та Передкарпаття при розв’язанні низки екологічних, ґрунтознавчих та геологорозвідувальних задач. У такому разі необхідною є інформація про магнітні властивості еталонних незмінених ґрунтових покривів на ділянках пошуків вуглеводнів, ерозійних процесів, забруднення довкілля. Попри значний об’єм даних про магнітні властивості ґрунтів України, що зібраний сьогодні, гірсько-лісові ґрунти Карпат залишаються доволі слабко вивченими. Методика. Виконано низку комплексних ґрунтознавчо-магнітометричних досліджень у Складчастих Карпатах, на прикладі долини річки Манявки у її верхів’ях поблизу Манявського водоспаду у Богородчанському районі Івано-Франківської області. Методичний комплекс магнітних досліджень передбачав рекогносцирувальні ґрунтознавчі дослідження, польові магнітні вимірювання та відбір зразків ґрунтів для лабораторних магнітних досліджень. Результати. Найтиповішими ґрунтами території є бурі підзолисті поверхнево оглеєні ґрунти (Haplic Cambisols за міжнародною класифікацією WRB). У результаті виконаних робіт з’ясувалося, що питома магнітна сприйнятливість (χ) верхніх гумусних горизонтів А лежить у межах 15–25×10-8 м3/кг. Для перехідного горизонту В, що найчастіше складений оглеєними прошарками, суглинками із вкрапленнями флішу та кам’яного матеріалу, але з ознаками наявності гумусу: χ = 10–15×10-8 м3/кг. Підстилаючі гірські породи типу флішу (горизонт С) характеризуються значеннями: χ = 5–10×10-8 м3/кг, валунний матеріал, що фіксувався практично під час переходу до русла річки є фактично немагнітним: χ = 1×10-8 м3/кг. Наукова новизна. Отримано нові дані про магнітну сприйнятливість гірсько-лісових ґрунтів Складчастих Карпат. Виділено та продифе­ренційовано типові гірсько-лісові ґрунти за їх магнітною сприйнятливістю. Гірсько-лісові ґрунти у Складчастих Карпатах не можуть істотно впливати на формування локального аномального магнітного поля. У ґрунтах із магнітною сприйнятливістю вище за c = 30×10-8 м3/кг над зонами покладів нафти та газу під впливом просочування флюїдів вуглеводнів можуть виникнути нові магнітоактивні мінеральні асоціації. Практична значущість. Отримані дані про магнітні властивості ґрунтів Складчастих Карпат можна використати під час проведення детальних магнітометричних зйомок над родовищами вуглеводнів.

 1. Abd-Elmabod S. K. Modelling agricultural suitability along soil transects under current conditions and improved scenario of soil factors / S. K. Abd-Elmabod, A. Jordán, L. Fleskens, P. Van der Ploeg, M. Muñoz-Rojas, M. Anaya-Romero, R. J. Van der Salm., D. De la Rosa // Geophysical Research Abstracts, 17. 2015. EGU2015–1012–2.
 2. Bardgett R. Stakeholder perceptions of grassland ecosystem services in relation to knowledge on soil fertility and biodiversity / Bardgett R., Szukics U., Scherme M., Lavorel S., Lamarque P., Tappeiner U., Turner K., Steinbacher M. // Reg Environ Change, 11, 2011, pp. 791–804.
 3. Cao L. Magnetic response to air pollution recorded by soil and dust-loaded leaves in a changing industrial environment / Cao L., Appel E., Hu S., Yin G., Lin H., Rösler W. // Atmospheric Environment, 119. 2015, pp. 304–313.
 4. Chen L. M. Magnetic depletion and enhancement in the evolution of paddy and non-paddy soil chronosequences / Chen L. M., Zhang G. L., Rossiter D. G., Cao Z. H. // European Journal of Soil Science, 2015. – DOI: 10.1111/ejss.12281, Early View (Online Version of Record published before inclusion in an issue)
 5. Francis R. A. Human conflict and ecosystem services: finding the environmental price of warfare / Francis R. A., Krishnamurthy K. // International Affairs, 90. 2013, pp. 853–869.
 6. Furst C. Testing the Indicative Value of Magnetic Susceptibility Measurements for Concluding on Site Potentials and Risks Provoked by Fly Ash Deposition / Furst C., Lorz C., Zirlewagen D., Makeschin F. // Environmental Management, 46. 2010, pp. 894–907.
 7. Guerra C. Mapping Soil Erosion Prevention Using an Ecosystem Service Modeling Framework for Integrated Land Management and Policy Guerra C., Pinto-Correia T., Metzger M. // Ecosystems, 17. 2014, pp. 878–889.
 8. Hendriks C. Lots of legacy soil data are available, but which data do we need to collect for regional land use analysis? / Hendriks C., Stoorvogel J., Claessens L. // Geophysical Research Abstracts, 17, 2015, EGU 2015–905.
 9. Hrouda F. Limits of out-of-phase susceptibility in magnetic granulometry of rocks and soils / Hrouda F., Pokorný J., Chadima M. // Studia Geophysica et Geodaetica, 59, 2015, pp. 294–308.
 10. Kapička A. Magnetic properties of soils – A basis for erosion study at agricultural land in Southern Moravia / Kapička A., Dlouha S., Grison H., Jaksik O., Petrovsky E., Kodesova R. // 13th International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management. 2013, pp. 577–584.
 11. Kuderavets R. S. Practice of Magnetic Surveys over Hydrocarbon Fields in Carpathian Foredeep Ukraine / Kuderavets R. S., Maksymchuk V. Yu., Chobotok I. O., Klymkovych T. A., Tymoschuk V. R., Pyrizhok N. B. // Geodynamics, 2013, no. 2 (15), pp. 186–188.
 12. Menshov O. Magnetic studies associated with hydrocarbon fields in the Ukrainian part of Carpathian foredeep / Menshov O., Kuderavets R., Chobotok I., Tymoschuk V. // 76th EAGE Conference & Exhibition – Amsterdam, Netherlands. 2014. Available at: http://earthdoc.eage. org/publications/?publication=76123
 13. Menshov O. Magnetic Properties of Ukraine Soils and Their Informational Content / Menshov O., Sukhorada A. // 72th EAGE Conference & Exhibition – Barcelona, Spain, 14–17 June 2010. Диск СD. – Available at: http://www.earthdoc.org/detail.php?pubid=39881.
 14. Yang H. Identifying the influence of urbanization on soil organic matter content and pH from soil magnetic characteristics / Yang H., Iong H., Chen X., Ang Y., Zhang F. // Journal Arid Land, 7(6). 2015, pp. 820–830.
 15. Yang  P. G. Impact of Long-Term Irrigation with Treated Sewage on Soil Magnetic Susceptibility and Organic Matter Content in North China / Yang  P. G., Yang M., Mao R. Z., Byrne J. M. // Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology, 95, 1. 2015, pp. 102–107.