Assessing the Impact of Sumy Chp on Soil

EP.
2017;
: cc. 59-64
1
Sumy State University
2
Sumy State University
3
Sumy State University
4
Sumy State University

The paper presents assessment of the impact of Sumy CHP when pollutants come into soils with atmospheric precipitation and filtration from the area of the ash and slug dump. Samples of snow were tested for the content of heavy metals and ash particles. Soil samples were tested for the content of heavy metals. The conducted research showed a high degree of soil contamination in the area of Sumy CHP influence.

[1] Rykhter L. A.: Okhrana vodnoho y vozdushnoho basseina ot vybrosov TES. Enerhoyzdat, Moskva. 1981.

[2] Krupskaya, L. T., Starozhy`lov V. T.: Geoekologiya landshaftov v zone vliyaniya teploelektrostancii`: monografiya. DVGU, Vlady`vostok, 2009.

[3] Mylenka, M. M.: Aerotekhnohenne zabrudnennia dovkillia vykydamy Burshtynskoi teploelektrostantsii. Suchasni ekolohichni problemy ta molod-IV: mater. mizhvuz. nauk. konf., 25–26 lystopada 2008 r. Zaporizhzhia, 2008, Vol. 5.

[4] Beliavskyi H. A., Varlamov H. B., Hetman V. V.: Otsenka vozdeistvyia obektov enerhetyky na okruzhaiushchuiu sredu. KhHAHKh, Kharkov, 2002.

[5] Prybylova V. M., Zhemerova V. O., Reshetov I. K.: Osoblyvosti nakopychennia zabrudniuvachiv v zoni vplyvu Zmiievskoi TES. Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho universytetu im. V. N. Karazina: Heolohiia-heohrafiia-ekolohiia, 2010, No. 882, 62.

[6] Dopovid pro stan navkolyshnoho pryrodnoho seredovyshcha v Sumskii oblasti u 2015 rotsi [internet resource]. – http://www.menr.gov.ua/dopovidi/regionalni/5560-

rehionalni-dopovidi-pro-stan-navkolyshnohopryrodnoho-seredovyshcha-u-2015-rotsi

[7] Demydenko H. A. Vlyianye zolootvala Krasnoiarskoi TETs-1 na snezhnyi pokrov prylehaiushchei terrytoryy. Vestnyk KrasHAU, 2015, No. 9, 88.

[8] MR 5174-90. Metodycheskye rekomendatsyi po otsenke stepeny zahriaznenyia atmosfernoho vozdukha naselennykh punktov metallamy po ykh soderzhanyiu v snezhnom pokrove y pochve. М., 1990

[9] Voitiuk Iu.Iu. Zakonomirnosti rozpodilu vazhkykh metaliv v ob’iektakh navkolyshnoho seredovyshcha m. Sumy. Visnyk Dnipropetrovskoho universytetu. Heolohiia, heohrafiia. No. 22, C. 2, 18.

[10] Yzmerenye massovoi doly elementov Cd, So, Sh, Su, Mn, R, V v probakh pochv, hruntov y donnikh otlozhenyi: MetodykaM03-07-2009 PNDF16.1:2:2.2.63-09 - SPb. 2009. 3 с. [internet resource]: www.lumex.ru.