градієнт

Методика наближеної побудови тривимірної функції розподілу мас та її градієнта для надр еліпсоїдальної планети

Мета. Створити алгоритм побудови тривимірної функції розподілу мас планети та її похідних з урахуванням стоксових сталих довільних порядків. Спираючись на цей алгоритм, виконати дослідження внутрішньої будови Землі. Методика. Похідні неоднорідного розподілу мас подають лінійними комбі­націями біортогональних многочленів, коефіцієнти яких отримують із системи рівнянь.

Особливості розподілу середніх швидкостей сейсмічних хвиль у насувних і піднасувних відкладах у межах Крукеницької підзони Більче-Волицької зони

Відомості про положення, форму, склад відкладів насуву необхідні також для підвищення точності структурних побудов при інтерпретації сейсмічних матеріалів. Внаслідок значної відмінності швидкостей в стебницьких (насунутих) і сармат-баденських (піднасувних) відкладах існує великий, при чому змінної величини горизонтальний градієнт швидкості в середовищі.