літосфера

Магнітомінералогічне обгрунтування намагніченості верхньої мантії Землі. Огляд.

Мета дослідження. Обґрунтувати, що джерела виявлених нині магнітних аномалій з довжинами хвиль у перші тисячі кілометрів можуть мати магнітно-мінералогічну природу за рахунок  існування на мантійних глибинах магнітних мінералів, зокрема магнетиту, гематиту, самородного заліза, а також сплаву заліза та кобальту.  Показати також, що зміна магнітних властивостей цих мінералів за рахунок термодинамічного та флюїдного режимів може бути причиною сучасних часових змін довгохвильових магнітних аномалій.

Розкол літосфери і формування осадових басейнів на кордонах континент – океан

Проведено вивчення глибинної будови перехідної зони від Євразійського континенту до Тихого океану для з'ясування ролі процесів, що протікають в мантії, особливо в астеносфері, у формуванні осадових басейнів. Апвелінг астеносферних діапіра до підошви земної кори приводить до розколів літосфери, виливам магматичних розплавів і дегазації мантії, що визначає формування покладів вуглеводнів.

Відображення локального, регіонального та глобального сейсмотектонічного процесу у деформаціях порід активних тектонічних структур і прогноз землетрусів

Розглянуто різномасштабні пре-, ко- і постсейсмічні деформаційні процеси від місцевих, регіональних і сильних світових землетрусів у літосфері Землі за даними деформаційних вимірювань на короткому кварцовому деформографі РГС “Берегове” в Українському Закарпатті. Простежено деякі особливості поширення таких деформацій у літосфері Євразії.