квадратична колокація

Побудова альтиметро-гравіметричного геоїда методом середньої квадратичної колокації з додатковими умовами

Запропоновано рішення задачі обробки геодезичних даних за допомогою методу середньої квадратичної колокації з додатковими умовами. Для збурюючого потенціалу отримані співвідношення доставляють розв'язок задачі, які легко перетворюються для випадку інших трансформант потенціалу. Обговорюються результати апробації розробленого методу при побудові геоїда на акваторії Чорного моря за даними супутникової альтиметрії і абсолютним значенням сили ваги.

Про визначення параметру регуляризації у варіаційній задачі обробки даних

Розглянуті три різні принципи визначення параметру регуляризації у варіаційній задачі обробки даних. Ці принципи групуються лише на властивостях коваріаційних мариць й трактуються як аналогії традиційних принципів нев'язки, квазірозв'язку та згладжуючого функціоналу. Класичний випадок середньої квадратичної колокації (з параметром реруляризації, рівним 1) був одержаний як один з коренів рівняння що відповідає принципу нев'язки.