Побудова альтиметро-гравіметричного геоїда методом середньої квадратичної колокації з додатковими умовами

1
Національний університет "Львівська політехніка"

Запропоновано рішення задачі обробки геодезичних даних за допомогою методу середньої квадратичної колокації з додатковими умовами. Для збурюючого потенціалу отримані співвідношення доставляють розв'язок задачі, які легко перетворюються для випадку інших трансформант потенціалу. Обговорюються результати апробації розробленого методу при побудові геоїда на акваторії Чорного моря за даними супутникової альтиметрії і абсолютним значенням сили ваги.

  1. Нейман Ю.М. Вариационный метод физической геодезии. Недра: Москва, 1979.
  2. Forsberg R. A study of terrain reduction, density anomalies and geophysical inversion methods in gravity field modelling. Dep. Geod. Set. Rep. No 355, Ohio State Univ., Columbus, 1984.
  3. Marchenko A.N. Parameterization of the Earth's Gravity Field. Point and Line Singularities. Lviv Astronomic and Geodetic Society, Lviv, 1998.
  4. Marchenko A.N., Abrikosov O. A. Covariance functions set derived from radial multipoie potentials. Gravity and Geoid, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg. 1995. P. 296-303
  5. Marchenko A.N., Abrikosov O.A. Geoid in the West Ukraine area derived by means of the non-central multipole analysis technique. Gravity and Geoid, Springer-Verlag. Berlin Heidelberg 1995. P. 624-629.
  6. Marchenko A.N.. Abrikosov O.A., Romanishin P.O. Improvement of gravimetric geoid in the Ukraine area using absolute gravity data. Rep. Finnish Geod Inst., 95:7, 1995. P. 19-22.
  7. Moritz H. Advanced Physical Geodesy. Wichmann, Karksruhe, 1980.
  8. Rapp R.H., Nerem R. A joint GSFC/DMA project for improving the model of the Earth's gravitational field. Gravity and Geoid, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, 1995. P. 413-422.