критерії

Розроблення проєкту інформаційної системи мінімізації ризиків управління людськими ресурсами

Роботу присвячено дослідженню джерел виникнення ризиків формування та управління людськими ресурсами компанії та розробленню проєкту інформаційної системи мінімізації ризиків звільнення працівників.

СУЧАСНИЙ ПОГЛЯД НА ТЕХНОХІМІЧНИЙ КОНТРОЛЬ ПРОДУКЦІЇ ВИНОРОБСТВА

Технологія вина відкрита дуже давно, коли людина ще не мала виноградників, а збирала ягоди в лісі і стала заготовляти їх про запас. У почавлених ягодах під дією дикої мікрофлори сік бродив, утворюючи примітивне вино. Вино - не що інше, як виноградний сік, консервований природним шляхом за допомогою винних дріжджів. Завданням виноробів є постійне удосконалення вміння дегустації, залучення до оцінки вин комп'ютерної техніки та інших наук, які допомагали б об'єктивно оцінити якість вина.

Diagnostics of Investment Attractiveness of Business Entities in Conditions of European Integration

The article substantiates the relevance of unification, harmonization and development of the theoretical and applied base of diagnostics of investment attractiveness of enterprises in the conditions of European integration of Ukraine. The theoretical and legislative principles of diagnostics of investment attractiveness of enterprises are critically analyzed. Based on the study of domestic and foreign diagnostic practices, as well as the challenges of European integration, it is proposed to apply a comprehensive approach to assessing the investment attractiveness of enterprises.

ПРОЦЕСИ КАПІТАЛІЗАЦІЇ КОРПОРАЦІЙ ТА ЇХ ВІДОБРАЖЕННЯ У ЗВІТНОСТІ

Розглянуто зміст вартісних критеріїв в управлінні процесами капіталізації корпорацій, зміст формалізованих у фінансовій звітності показників, їхню вартісну спрямованість та розкрито характеристику показників й індикаторів у системах і моделях створеної вартості підприємством. Окреслено можливості інтеграції інструментарію вимірювання вартісних параметрів і традиційних показників фінансової (корпоративної) звітності.

Технологія вибору оптимального місця розташування сонячних електростанцій з використанням дистанційного зондування Землі та ГІС-технологій

Мета. Використання наземних сонячних фотоелектричних електростанцій (СЕС) для виробництва електроенергії протягом останніх десяти років суттєво збільшується по всьому світу. Це зростання обумовлено політичними стимулами, такими як «зелений» тариф, а також низька вартість та висока продуктивність сонячних панелей. Оскільки використання сонячних енергоносіїв зростає, необхідність пошуку кращих місць для їх розташування також збільшуватиметься. Оптимальне розміщення СЕС важливе для максимізації корисних характеристик проектів, одночасно мінімізуючи негативні.