Розроблення проєкту інформаційної системи мінімізації ризиків управління людськими ресурсами

2020;
: cc. 27 - 44
1
Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра інформаційних систем та мереж
2
Національний університет «Львівська політехніка»
3
Національний університет «Львівська політехніка»

Роботу присвячено дослідженню джерел виникнення ризиків формування та управління людськими ресурсами компанії та розробленню проєкту інформаційної системи мінімізації ризиків звільнення працівників.

У роботі описано наявні підходи до стимулювання працівників та наявні програмні рішення щодо ведення обліку людського капіталу. Також проаналізовано найвідоміші сучасні інформаційні системи зі моніторингу та управління співробітниками. Для вирішення наявної проблемної ситуації, а саме, розроблення проєкту інформаційної системи мінімізації ризиків звільнення працівників, побудовано дерево цілей. Розглянуто альтернативні засоби для реалізації проєкту інформаційної системи з врахуванням особливості області застосування. Подано ієрархію генераль- ної мети оптимального вибору засобу реалізації інформаційної системи мінімізації ризиків звільнення працівників. Використовуючи метод аналітичної ієрархії (МАІ) розраховано пріори- тети альтернатив відносно фокуса. Найдоцільнішим варіантом реалізації проєкту інформаційної системи мінімізації ризиків звільнення працівників є застосування платформи WordPress. Для реалізації проєкту розроблено комплекс UML діаграм. Подано структуру проєкту у вигляді WBS, а також діаграму Ганта, яка детально зображає графік реалізації проєкту інформаційної системи. Для відслідковувати всіх можливих відхилень виконання проєкту, розраховано критичний шлях виконання проєкту. Прототип інформаційної системи мінімізації ризиків звільнення працівників працює на веб сервері Apache з використанням MySQL в якості бази даних. Дизайн розроблявся на основі набору інструментів для створення сайтів та веб додатків WordPress.

Проєкт інформаційної системи реалізує політику виявлення та керування ризиками пов’язаними з відтоком цінних працівників, описує та дає змогу регулювати процедуру виявлення та ведення обліку працівників, що є одноосібними носіями проєктних знань. Також визначається послідовність подальших кроків, які унеможливлюють настання ризиків пов’язаних з відтоком кадрів, ускладнюють та/або сповільнюють цей процес.

Застосовувати інформаційну систему пропонується в галузі розробки програмного забезпечення, проєктування баз даних та підтримки наявних інформаційних систем.

 1. Королюк, Н. М. (2010). Облік і контроль у системі управління людським капіталом підприємства: методика та організація.
 2. Венедіктов, С. В. (2005). Матеріальне та моральне стимулювання ефективної професійної діяльності працівників органів внутрішніх справ України: теоретичний аспект. Харків: Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ.
 3. Стрельбіцький, П. А., & Стрельбіцька, О. П. (2015). Світовий досвід мотивації праці та можливість його впровадження в Україні. Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Економічні науки, (10), 323-333.
 4. Дряхлов, Н. И., & Куприянов, Е. А. (2002). Эффективность деятельности сотрудников и их вознаграждение на Западе. Социологические исследования, (12), 87-92.
 5. Дядечко, Л. П. (2010). Мотивація персоналу в системі ефективного функціонування транснаціональних корпорацій. Экономические науки, (3), 5-6.
 6. Peoplestreme. https://www.peoplestreme.com/.
 7. Lytvyn, V., Vysotska, V., Veres, O., Rishnyak, I., & Rishnyak, H. (2017, September). The risk management modelling in multi project environment. In 2017 12th International Scientific and Technical Conference on Computer Sciences and Information Technologies (CSIT) (Vol. 1, pp. 32-35). IEEE.
 8. The Impact of PMOs on Strategy Implementation : report (2013). PMI.
 9. Configuring workflow schemes — Atlassian Documentation. https://confluence.atlassian.com/adminjiracloud/configuring-workflow-sch...
 10. Saaty, T. L. (1990). Decision making for leaders: the analytic hierarchy process for decisions in a complex world. RWS publications.
 11. Saaty, T. L., & Vargas, L. G. (2013). An innovative orders-of-magnitude approach to AHP-based multicriteria decision making: Prioritizing divergent intangible humane acts. In Decision Making with the Analytic Network Process (pp. 319-343). Springer, Boston, MA.
 12. Saaty, T. L. (2013). On the measurement of intengibles. A principal eigenvector approach to relative measurement derived from paired comparisons. Notices of the American Mathematical Society, 60(2), 192-208.
 13. Bass, L., Clements, P., & Kazman, R. (2013). Software Architecture in Practice. Addison-Wesley Professional.
 14. Miguel, J. P., Mauricio, D., & Rodríguez, G. (2014). A review of software quality models for the evaluation of software products. arXiv preprint arXiv:1412.2977.
 15. Mistrik, I., Bahsoon, R., Eeles, P., Roshandel, R., & Stal, M. (Eds.). (2014). Relating system quality and software architecture. Morgan Kaufmann.
 16. Al-Badareen, A. B., Selamat, M. H., Jabar, M. A., Din, J., & Turaev, S. (2011, June). Software quality models: A comparative study. In International Conference on Software Engineering and Computer Systems (pp. 46- 55). Springer, Berlin, Heidelberg.
 17. Suman, M. W., & Rohtak, M. D. U. (2014). A comparative study of software quality models. International Journal of Computer Science and Information Technologies, 5(4), 5634-5638.
 18. Galster, M., Avgeriou, P., Weyns, D., & Männistö, T. (2011). Variability in software architecture: current practice and challenges. ACM SIGSOFT Software Engineering Notes, 36(5), 30-32.
 19. OMG® Unified Modeling Language® (OMG UML®). https://www.omg.org/spec/ UML/2.5.1/PDF.
 20. The PMI Guide to Business Analysis : standards (2017). PMI.
 21. Veres, O., Kunanets, N., Pasichnyk, V., Veretennikova, N., Korz, R., & Leheza, A. (2019, September). Development and Operations-the Modern Paradigm of the Work of IT Project Teams. In 2019 IEEE 14th International Conference on Computer Sciences and Information Technologies (CSIT) (Vol. 3, pp. 103-106). IEEE.
 22. Lincoln, C. R. (2007). Process Improvement Essentials-CMMI, ISO 9001, Six Sigma. Software Quality Professional, 9(4), 48.
 23. McConnell, S. (2006). Software estimation: demystifying the black art. Microsoft press.
 24. Sacks, M. (2012). Devops principles for successful web sites. In Pro Website Development and Operations (pp. 1-14). Apress, Berkeley, CA.
 25. Patwardhan, A., Kidd, J., Urena, T., & Rajgopalan, A. (2016). Embracing Agile methodology during DevOps Developer Internship Program. arXiv preprint arXiv:1607.01893.
 26. Hsieh, C. Y., & Chen, C. T. (2015). Patterns for Continuous Integration Builds in Cross-Platform Agile Software Development. J. Inf. Sci. Eng., 31(3), 897-924.