комп’ютерна лінгвістична система

Утворення речень англійською та німецькою мовами за допомогою породжувальних граматик

Описано застосування породжувальних граматик у лінгвістичному моделюванні. Подані в роботі моделі синтаксису речення застосовують для автоматизації процесів аналізу та синтезу природномовних текстів.

This paper describes the generative grammar application in linguistic modelling. Presented in work of syntax sentence models is applied to automate the processes of analysis and synthesis of texts in natural language.

Generative Regular Grammars Application to Modeling the Semantics of Sentences in Natural Language

Подано застосування породжувальних граматик у лінгвістичному моделюванні, застосовано моделювання синтаксису речення для автоматизації процесів аналізу та синтезу природномовних текстів.

Утворення українських дієприкметників за допомогою породжувальних граматик

This paper presents the generative grammar application in linguistic modeling. Description of participles word shaping is applied to simulate the synthesis at the morphemic level of language.

Застосування породжувальних граматик для моделювання синтаксису речення

This paper presents the generative grammar application in linguistic modeling. Description of syntax sentence modeling is applied to automate the processes of analysis and synthesis of texts in natural language.

Особливості генерування семантики речення природною мовою за допомогою породжувальних необмежених та контекстозалежних граматик

This paper presents the generative grammar application in linguistic modelling. Description of syntax sentence modelling is applied to automate the processes of analysis and synthesis of texts in natural language.

Концептуальна модель процесу формування семантики речення природною мовою

This paper presents the generative grammar application in linguistic modelling. Description of syntax sentence modelling is applied to automate the processes of analysis and synthesis of texts in natural language. This article suggests methods of content analysis for online newspaper. The model describes the processing of information resources systems of content analysis and simplifies the technology of content management system automation. General problems of syntactical and semantic content analysis and functional services of content management system are analysed.

Структурне моделювання процесів аналізу та синтезу технічного тексту

This paper presents the generative grammar application in linguistic modelling. Description of syntax sentence modelling is applied to automate the processes of analysis and synthesis of texts in natural language.

Моделювання семантики речення природною мовою за допомогою породжувальних граматик

Розглянуто застосування породжувальних граматик у лінгвістичному моделюванні. Опис моделювання синтаксису речення застосовують для автоматизації процесів аналізу та синтезу природномовних текстів.