автоматизація

Використання комп’ютерного зору для візуальної перевірки якості груш

Візуальний контроль залишається одним з найважливіших та найшвидших методів неінвазивної перевірки продукції та її класифікації за рівнем якості при виробництві та розподілені для споживача. Зазвичай цим займаються кваліфіковані оператори, завдання яких швидко прийняти рішення та встановити факт наявності візуального дефекту. Особливо це актувально в харчовій промисловості. Даний метод має очевидну проблему, а саме – людський фактор. Оскільки не можна не враховувати фактор втоми оператора, його субєктивність при вибору допустимого рівня відхилення продукту.

Розвиток інформаційного забезпечення системи менеджменту вітчизняних підприємств

Дослідження спрямоване на вивчення способів удосконалення інформаційного забезпечення системи менеджменту вітчизняних підприємств за допомогою програмного забезпечення. Автори визначили, що автоматизування дасть змогу зменшити витрати часу на виконання основних управлінських функцій, його використовують для розрахунків та аналізування, проєктування, контролювання якості, планування всіх операційних процесів, наймання та обліковування працівників тощо.

Client-Server Library Index Automation System

The goal of the work is to develop a client-server software system for library index automation, which consists of the user interface, presented as a web page, back-end server layer, and database. The problem of developing a library index automation system has been considered. The developed structure of the library index automation system has been presented. The structure of the library index automation system database has been proposed. The features of designing the user interface of the library index automation system have been considered.

МОДЕЛІ ТА ЗАСОБИ АВТОМАТИЗОВАНОГО ВИЗНАЧЕННЯ СТАТИСТИЧНОГО ПРОФІЛЮ УКРАЇНОМОВНИХ ТЕКСТІВ

У роботі вирішується актуальне завдання із вдосконалення професійного програмного забезпечення для статистичного аналізу тексту відповідно до потреб фахівців. Проаналізовано особливості і перспективи статистичних досліджень у мовознавстві та розроблено інформаційну технологію (ІТ) визначення статистичного профілю україномовних текстів. Проведено комплексну роботу над моделюванням програмної системи, яку представлено у відповідних схемах і діаграмах, що цілісно відображають функціонування та призначення розробленого продукту.

Автоматизація вимірювань у механічному гірокомпасі

Мета роботи полягає у розробці автоматизованої вимірювальної системи в механічному гірокомпасі за допомогою спеціально розробленого апаратного та програмного забезпечення для того, щоб полегшити експлуатацію приладу та мінімізувати похибки спостерігача. Розроблений комплекс передбачає автоматизацію лише для часового методу, так як для методу поворотної точки необхідно постійно контактувати з навідним гвинтом тахеометра.

Theoretical Fundamentals of Accounting and Reporting Information Construction in the Digital Economy Environment

Modern theoretical and applied principles of digitalization and its impact on the information security of enterprises are revealed. The main digital trends that determine the directions of development of accounting and financial reporting. Peculiarities of the Ukrainian economic environment and possibilities of introduction of the means of informatization developed in the world theory are analyzed. The mechanisms of large-format automation of financial reporting processes and the use of document flow in the activities of Ukrainian enterprises are studied.

Algorithmic and Software of Migration of Databases in Hypermarket Network

Possible ways and options of migrating data from existing database management systems to new ones have been analyzed in the article. Also, the main advantages and disadvantages of these methods have been considered, the common problems that may arise during migration and the standard requirements for this type of system have been given. In the practical part, the Exact Transform Load (ETL) system has been developed with the implementation of all its functional and non-functional requirements, migrating data from the old system to the new one.

Автоматизація визначення функцій і продуктивності термінів у терміносистемах

Сутність проблеми полягає в складності аналізу терміносистем великого обсягу, що містять сотні чи тисячі термінів. Щоб розв’язати цю проблему доцільно використати метод сітьового* аналізу, запропонований Е. Ф. Скороходьком. Метод передбачає подання терміносистеми у формі матриці, виокремивши початкові, похідні й кінцеві терміни, а також визначивши їхню продуктивність.

Автоматизація процесу поселення студентів в гуртожитки студмістечка

Описано розроблену автоматизовану систему підтримки і прийняття рішень для задач оптимального розміщення студентів в гуртожитки студмістечка. Описано бази даних функціонування системи. Система забезпечує процедури поселення завдяки доступності списків on-line.

Автоматизація процесу пакування деревного вугілля

Розглянуто будову та принцип роботи розробленого автомата для пакування деревного вугілля. Вказано конструктивні особливості, систему керування та переваги розробленого автомата.