Західна Україна

Уроки консолідаційних процесів українства Західної України першої чверті ХХ ст.

Проаналізовано внутрішньо та зовнішньополітичні обставини консолі- даційних прагнень  українців Західної України першої чверті ХХ ст. Пошук єдиного шляху, об’єднання політичних партій і їх консолідація задля спільної мети у захисті соціально-економічних та національно-політичних прав укра- їнців формували по обидва боки Дніпра усвідомлення необхідності соборності, незалежності та єдності у створенні власної держави.

Сучасні деформації земної кори території Заходу України за даними ГНСС мережі «GEOTERRACE»

У роботі проаналізовано сучасні тенденції горизонтальних та вертикальних зміщень території заходу України за ГНСС- даними, включно з побудовою відповідних карт рухів та з виділенням зон деформацій верхнього шару земної кори. Об’єктом дослідження є горизонтальні та вертикальні деформації верхнього шару земної кори. Метою є виявлення та аналіз деформаційних зон на Заході України. Вихідними даними є горизонтальні та вертикальні швидкості 48 ГНСС-станцій з 2018 до 2021 років мережі «Geoterrace» на Заході України, відомі тектонічні карти території та описові матеріали.

ОБОРОННІ СПОРУДИ МОНАСТИРІВ ОО. БЕРНАРДИНІВ ЗАХІДНОЇ УКРАЇНИ У XVII-XVIII СТОЛІТТЯХ

У статті на основі камеральних та натурних досліджень проведено аналіз ландшафтного та містобудівного розташування монастирів оо. Бернардинів, розкрито раніше невідомі факти про існування та функціонування окремих монастирських фортифікаційних елементів, визначено особливості оборонних споруд ордену.  

Геопросторове моделювання емісії парникових газів у житловому секторі: порівняння Західної України та Південно-Східної Польщі

Мета. Розробити підходи для просторового моделювання емісій парникових газів у житловому секторі на рівні елементарних об’єктів, побудувати набори геопросторових даних розподілу емісій і на їх основі проаналізувати структурні відмінності в емісіях на території Західної України та Південно-Східної Польщі. Методика. Досліджено основні джерела емісії парникових газів у житловому секторі.